PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Tag: zarząd

zarządzać kompetencjami

Jak skutecznie zarządzać kompetencjami?

Właściwa polityka szkoleniowa oraz sprawne zarządzanie kompetencjami są gwarantem posiadania wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co w dłuższej perspektywie ma niemałe znaczenie dla rozwoju firmy. W jaki sposób jednak można skuteczniej analizować — a następnie uzupełniać i rozwijać — potencjał kompetencyjny kadry?

integracja procesów zarządzania

System finansowo-księgowy a integracja procesów zarządzania

Podejmowanie decyzji dotyczących wszystkich szczebli działania firmy wymaga łatwego dostępu do precyzyjnych danych finansowych, które z kolei powinny być powiązane z danymi na temat działalności we wszystkich kluczowych obszarach biznesowych. Niezbędna staje się tu zatem integracja procesów zarządzania. Dobry system FK konsoliduje dane finansowe i ułatwia ich interpretację w kontekście efektów prowadzonych działań.

zarządzanie firmą

Po jakie narzędzia informatyczne sięgnąć, aby usprawnić zarządzanie firmą?

Dzisiejszą sytuację rynkową w dużym stopniu kształtuje duża dynamika zmian biznesowych, złożoność procesów, wysoka konkurencyjność i wyśrubowane oczekiwania klientów. Efektywne zarządzanie firmą w takich realiach wymaga szybkiego podejmowania racjonalnych decyzji. Niezbędna staje się też pomoc wyspecjalizowanych narzędzi informatycznych. A jakich?