PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Tag: zarząd

rola zarządu

Rola zarządu we wdrożeniu ERP

Systemy ERP to dziś podstawa efektywnego zarządzania firmą. Wykorzystywane przez organizacje w różnych obszarach zarządczych nie tylko umożliwiają automatyzację obsługi wielu procesów, ale także stanowią wsparcie w skutecznej komunikacji oraz trafnym podejmowaniu decyzji biznesowych. Korzyści wynikające z ich stosowania to przede wszystkim zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów operacyjnych, co w efekcie wpływa na poprawę rentowności firmy. A zatem wybór, a potem wdrożenie właściwego ERP może być strategiczną decyzją dla firmy. Dlatego właśnie rola zarządu w tym procesie jest kluczowa.

zarządzanie czasem pracy

Zarządzanie czasem pracy — jak mieć pewność działania zgodnie z prawem?

W większości firm to kierownicy zajmują się planowaniem i rejestracją czasu pracy dla podległych im pracowników i to oni odpowiadają za realizację ustalonych planów. Nie jest to zadanie trywialne, bo trzeba nie tylko zorganizować pracę tak, aby zapewnić pełną i terminową realizację zadań, ale jeszcze rozplanować pracę zgodnie z wytycznymi Kodeksu pracy. A przecież kierownik zespołu nie musi być specjalistą w zakresie prawa pracy. Z drugiej strony nieprzestrzeganie tych przepisów może doprowadzić do nałożenia kar na pracodawcę…

zarządzać projektem

Jak skuteczniej zarządzać projektami?

Zarządzanie projektem to często skomplikowany i rozłożony w czasie proces, obejmujący od kilku do nawet kilkuset uczestników. Zazwyczaj wiąże się z ryzykiem, naglącymi terminami oraz często zmieniającymi się okolicznościami. Jak zatem nie zginąć w natłoku pracy i efektywnie zarządzać projektami, aby je z sukcesem zakończyć? Odpowiedzią jest systematyczne podejście oraz wykorzystanie nowoczesnych metod oferowanych przez zaawansowane systemy informatyczne.