PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Tag: controlling

controlling

Controlling, czyli kodowanie strategii firmy

Każda firma chce działać w sposób jak najbardziej wydajny, ale tylko nieliczne stosują w tym celu nowoczesne koncepcje, praktyki i narzędzia zarządcze. Jednym z takich narzędzi jest controlling. Pojęcie to utożsamiane jest często z rachunkowością zarządczą. W praktyce ma jednak dużo szersze znaczenie. Controlling bowiem to system sterowania organizacją, wspomagający kierownictwo w podejmowaniu decyzji poprzez właściwą koordynację procesów planowania, kierowania i kontroli (w tym także wprowadzania działań korygujących).