PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Redaktorzy

Renata Łukasik
Dyrektor ds. Oprogramowania i Członek Zarządu
>> zobacz artykuły autora

Anna Andraszek
Dyrektor ds. Jakości i Rozwoju Kadr
>> zobacz artykuły autora

Jarosław Witwicki
Dyrektor Sprzedaży i Członek Zarządu
>> zobacz artykuły autora

Mariusz Krumpholz
Szef Obszaru Logistyka i Produkcja
>> zobacz artykuły autora

Sławomir Jagiełło
Dyrektor Usług
>> zobacz artykuły autora

Dawid Baranowski
Dyrektor Usług
>> zobacz artykuły autora

Patrycja Ptaszek-Strączyńska
Dyrektor Finansowy
>> zobacz artykuły autora

Adam Tarkowski
Szef Obszaru Personel
>> zobacz artykuły autora

Tomasz Sikora
Dyrektor Sprzedaży
>> zobacz artykuły autora

Jerzy Florczuk
Dyrektor Usług
>> zobacz artykuły autora

Przemysław Mirecki
Konsultant Dziedzinowy
>> zobacz artykuły autora

Janusz Jakóbczak
Doradca Zarządu i Ekspert ds. Rozwiązań Outsourcingowych i w Modelu CC
>> zobacz artykuły autora