PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

system crm

Jak skutecznie wdrożyć system CRM?

Wdrożenie aplikacji klasy CRM to dla firmy duże przedsięwzięcie zarówno od strony organizacyjnej, jak i finansowej. Cały proces wymaga czasu, zaangażowania pracowników i zarządu, a przede wszystkim przekłada się na relacje firmy z otoczeniem zewnętrznym. Zakończona sukcesem implementacja umożliwia łatwiejsze nawiązywanie nowych kontaktów handlowych i szybki dostęp do informacji o odbiorcach, przynosząc z czasem realny zwrot z poczynionej inwestycji.

jak usprawnić komunikację

Jak usprawnić komunikację wewnątrz i na zewnątrz firmy?

Jedną z podstaw prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest efektywna komunikacja — zarówno ta wewnątrz firmy, jak i ta z otoczeniem zewnętrznym. Z jednej strony pomaga ona w budowaniu kultury organizacyjnej, z drugiej zaś stanowi klucz w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej na rynku. Jak więc usprawnić komunikację, by stała się ona skutecznym narzędziem zarządczym?