PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

upgrade

Upgrade oprogramowania — kiedy, jak i czy w ogóle warto go robić?

Pod pojęciem upgrade’u kryje się skomplikowany proces takiego zarządzania użytkowanym oprogramowaniem, aby było ono na bieżąco dostosowywane do zmieniającego się prawa i potrzeb firmy. Aktualizowanie systemu może mieć istotne znaczenie w kontekście szybkości pracy, dostępności konkretnych opcji i narzędzi, zgodności z maszynami czy systemami zewnętrznymi.