PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

wdrożenie

Jak uratować niezbyt udane wdrożenie oprogramowania biznesowego?

Nareszcie! Wdrożenie zakończone! System przetestowany i odebrany. Ale użytkownicy nie korzystają z niego zbyt często. Czy to wynik źle dobranego systemu, a może niewłaściwe zrealizowanego wdrożenia? Często to po prostu skutek niewystarczającego szkolenia i przygotowania pracowników na nowość. Jak zatem przekonać ich do nowego rozwiązania i tym samym uratować projekt?

cloud computing

Cloud computing — odpowiedzialność dostawcy

Chmura obliczeniowa to nie tylko brak konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych i potencjalne oszczędności w zakresie kosztów zarządzania infrastrukturą informatyczną. Dostawca oprogramowania w modelu cloud computing odpowiada za bezpieczeństwo danych oraz aktualność, dostępność oraz łatwość obsługi aplikacji — i może zaproponować klientom dużo bardziej dojrzałe rozwiązania niż mogliby oni zbudować sami.