PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

pracownik

Gdy pracownik przychodzi po podwyżkę…

Rocznie nawet 40% pracowników statystycznej, średniej wielkości firmy zgłasza się do przełożonych z prośbą o podwyżkę. W dynamicznych organizacjach zmuszonych do nieustannego podnoszenia efektywności działania i pilnowania poziomu kosztów rozstrzygnięcie tej kwestii w sposób trafny, sprawiedliwy i wzmacniający morale zespołu nie jest łatwe. Jak podjąć odpowiednią decyzję?

zarządzanie czasem pracy

Zarządzanie czasem pracy — jak mieć pewność działania zgodnie z prawem?

W większości firm to kierownicy zajmują się planowaniem i rejestracją czasu pracy dla podległych im pracowników i to oni odpowiadają za realizację ustalonych planów. Nie jest to zadanie trywialne, bo trzeba nie tylko zorganizować pracę tak, aby zapewnić pełną i terminową realizację zadań, ale jeszcze rozplanować pracę zgodnie z wytycznymi Kodeksu pracy. A przecież kierownik zespołu nie musi być specjalistą w zakresie prawa pracy. Z drugiej strony nieprzestrzeganie tych przepisów może doprowadzić do nałożenia kar na pracodawcę…

przepływ danych

Skuteczna komunikacja pomiędzy pracownikami, działem HR i przełożonymi — to możliwe

Polityka personalna prowadzona przez firmę ma bardzo duży wpływ na efektywność jej działania. Skuteczna komunikacja w przedsiębiorstwie – zarówno między pracownikami, jak i między pracownikiem, jego przełożonym a dyrektorem działu HR sprawiają, że zadania realizowane są sprawnie i bez nieporozumień. Efekt taki jest trudny do osiągnięcia, szczególnie w dużych organizacjach. Tam bowiem komunikacja musi być zorganizowana w zupełnie inny sposób niż w niewielkich firmach. Dlatego też warto poszukiwać skutecznych sposobów i narzędzi komunikacji, które usprawnią przepływ danych HR i wpłyną na ujednolicenie przekazu.