PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

ocena pracownicza

Ocena pracownicza. Zamień przykry obowiązek na obopólną korzyść

W wielu firmach ocena pracownicza budzi sporo emocji, przyprawia o ból głowy, często jest traktowana jako zło konieczne. Z jednej strony zabiera kierownikom czas i jest przez nich postrzegana jako wymóg czysto formalny oraz dodatkowa papierkowa praca bez żadnych korzyści. Z drugiej strony taka rozmowa z przełożonym dostarcza pracownikom stresu i negatywnych odczuć, bo przecież nikt nie lubi być oceniany.

procesu kadrowego

Obsługa procesu kadrowego w jednym miejscu

Kształtowanie polityki personalnej w firmie jest jednym z kluczowych elementów zarządzania przedsiębiorstwem. Optymalne zarządzanie kapitałem ludzkim pozwala zaoszczędzić czas i środki finansowe, przekładając się tym samym na jakość prowadzenia biznesu. Wykorzystanie nowoczesnych technologii w ramach procesu kadrowego stanowi znaczne ułatwienie zarówno w codziennej pracy działu HR, zarządu, jak i wszystkich pracowników organizacji.

outsourcing hr

Outsourcing HR, czyli jak zaoszczędzić na wynagrodzeniach

W ostatnich latach stopniowo zwiększa się popularność outsourcingu jako sposobu prowadzenia biznesu. Coraz więcej firm dostrzega w nim bowiem szanse na optymalizację obsługi procesów realizowanych w firmie oraz redukcję kosztów — zarówno tych pracowniczych, jak i poniesionych na utrzymanie działów. Jednym z najbardziej popularnych obszarów delegowanych na zewnątrz są kadry i płace.

system pracowniczy

System pracowniczy rozwiązaniem dla firm z rozproszonymi oddziałami

Wyobraźmy sobie przedsiębiorstwo działające w jednej z popularnych i dochodowych branż na świecie. Takie, które dynamicznie się rozwija, nadąża za powszechnymi trendami i stale rozbudowuje swoją infrastrukturę np. poprzez otwieranie oddziałów w różnych miejscach świata, umieszczając w nich po kilka zespołów, równolegle pracujących nad lokalnymi i globalnymi projektami. Sercem takiego przedsiębiorstwa jest centrala, która decyduje o rozwoju firmy, a także zbiera z oddziałów informacje dotyczące bieżących projektów. Trudno sobie wyobrazić, żeby takie przedsiębiorstwo działało bez systemu, który synchronizowałby informacje pomiędzy wszystkimi jednostkami, a także pozwalałby na stały nadzór centrali nad pracą oddziałów.