PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

rekrutacja

Aby efektywniej poszukiwać pracowników. Narzędzia do e‑rekrutacji

Decyzja o zatrudnieniu nowego pracownika uruchamia niejednokrotnie długi i złożony proces rekrutacyjny. Jak bowiem w dzisiejszych czasach z setek otrzymywanych CV oraz dziesiątek odpowiedzi na ogłoszenia o pracę szybko i trafnie wybrać właściwego kandydata? Na szczęście na rynku jest coraz więcej narzędzi, które znacząco ułatwiają działom HR pracę w tym zakresie.

zarządzać kompetencjami

Jak skutecznie zarządzać kompetencjami?

Właściwa polityka szkoleniowa oraz sprawne zarządzanie kompetencjami są gwarantem posiadania wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co w dłuższej perspektywie ma niemałe znaczenie dla rozwoju firmy. W jaki sposób jednak można skuteczniej analizować — a następnie uzupełniać i rozwijać — potencjał kompetencyjny kadry?

matryca kompetencji

Matryca kompetencji narzędziem pomiaru umiejętności w firmie

Posiadane przez firmę doświadczenie, know-how, a także właściwe wykorzystanie kompetencji poszczególnych pracowników pomaga w realizacji strategii i zakładanych celów, a tym samym stanowi o sukcesie firmy. Jak jednak sprawdzić, jaką wiedzą i umiejętnościami dysponuje firma, skąd się biorą potrzeby szkoleniowe i w jaki sposób można je najbardziej efektywnie zamodelować? Stworzenie matrycy kompetencji może być kluczem do odpowiedzi na te pytania.