PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

wielowariantowe budżetowanie

Wielowariantowe budżetowanie — kiedy firma powinna zdecydować się na przygotowanie odrębnych scenariuszy budżetów?

W czasach dynamicznych zmian gospodarczych trudniejsze staje się prognozowanie przepływów pieniężnych w firmie, planowanie inwestycji, a także przełożenie spodziewanej sytuacji finansowej na bieżące zadania oraz cele organizacji. Odrębne warianty budżetów pomagają jednak przygotować firmę na różne scenariusze biznesowe.

controlling

Controlling, czyli kodowanie strategii firmy

Każda firma chce działać w sposób jak najbardziej wydajny, ale tylko nieliczne stosują w tym celu nowoczesne koncepcje, praktyki i narzędzia zarządcze. Jednym z takich narzędzi jest controlling. Pojęcie to utożsamiane jest często z rachunkowością zarządczą. W praktyce ma jednak dużo szersze znaczenie. Controlling bowiem to system sterowania organizacją, wspomagający kierownictwo w podejmowaniu decyzji poprzez właściwą koordynację procesów planowania, kierowania i kontroli (w tym także wprowadzania działań korygujących).