PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

silosy informacyjne

Jak wyeliminować silosy informacyjne i usprawnić obieg wiedzy w organizacji?

Sprawny obieg informacji pozwala uporządkować funkcjonowanie organizacji i wzmocnić elastyczność procesów biznesowych. Dostęp do najbardziej aktualnych danych dotyczących wszystkich obszarów działania firmy przyczynia się do zwiększenia jakości podejmowanych decyzji i większej efektywności działania. Osiągnięcie tych korzyści na szeroką skalę wymaga jednak wyeliminowania tzw. silosów informacyjnych.

e-deklaracje

Dostosowanie oprogramowania do obowiązkowych e-deklaracji

Jak pisaliśmy ostatnio, od 1 stycznia 2015 roku wchodzą w życie znowelizowane przepisy dotyczące zasad składania zeznań podatkowych. Przepisy te wprowadzają obowiązek składania deklaracji podatkowych drogą elektroniczną przez wszystkich przedsiębiorców zatrudniających powyżej pięciu pracowników. Dla większości firm oznacza to konieczność dostosowania użytkowanych systemów informatycznych do planowanych zmian.

e-deklaracje

E-deklaracje od 1 stycznia, czyli jak przygotować firmę na nowe przepisy

Z początkiem przyszłego roku wchodzą w życie przepisy określające nowe zasady składania przez płatników zeznań podatkowych. Nowe regulacje będą dotyczyć dużej grupy przedsiębiorców, którzy na mocy tych przepisów zostaną zobligowani do składania zeznań podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Warto zatem już teraz zapoznać się z planowanymi zmianami oraz dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować swoją firmę na — już wkrótce obligatoryjne — e-deklaracje.