PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

proces akceptacji

Gdzie szukać usprawnień w procesie akceptacji ofertowania, fakturowania i zakupów?

Każda firma wraz ze wzrostem skali działalności, stopnia złożoności struktury organizacyjnej czy zakresu oferty napotyka na problemy z efektywnością procesów akceptacji. I tak np. zgoda dyrektora sprzedaży może być wymagana w przypadku kompleksowej propozycji oferty dla kluczowego klienta. Podobnie zgoda osób odpowiedzialnych za finanse i zaopatrzenie może być konieczna przy zakupie nowego wyposażenia lub partii materiałów. A przecież akceptacji podlegają też faktury i płatności.