PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

przepływ danych

Skuteczna komunikacja pomiędzy pracownikami, działem HR i przełożonymi — to możliwe

Polityka personalna prowadzona przez firmę ma bardzo duży wpływ na efektywność jej działania. Skuteczna komunikacja w przedsiębiorstwie – zarówno między pracownikami, jak i między pracownikiem, jego przełożonym a dyrektorem działu HR sprawiają, że zadania realizowane są sprawnie i bez nieporozumień. Efekt taki jest trudny do osiągnięcia, szczególnie w dużych organizacjach. Tam bowiem komunikacja musi być zorganizowana w zupełnie inny sposób niż w niewielkich firmach. Dlatego też warto poszukiwać skutecznych sposobów i narzędzi komunikacji, które usprawnią przepływ danych HR i wpłyną na ujednolicenie przekazu.

pracownik

Gdy pracownik przychodzi po podwyżkę…

Rocznie nawet 40% pracowników statystycznej, średniej wielkości firmy zgłasza się do przełożonych z prośbą o podwyżkę. W dynamicznych organizacjach zmuszonych do nieustannego podnoszenia efektywności działania i pilnowania poziomu kosztów rozstrzygnięcie tej kwestii w sposób trafny, sprawiedliwy i wzmacniający morale zespołu nie jest łatwe. Jak podjąć odpowiednią decyzję?

zarządzać kompetencjami

Jak skutecznie zarządzać kompetencjami?

Właściwa polityka szkoleniowa oraz sprawne zarządzanie kompetencjami są gwarantem posiadania wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co w dłuższej perspektywie ma niemałe znaczenie dla rozwoju firmy. W jaki sposób jednak można skuteczniej analizować — a następnie uzupełniać i rozwijać — potencjał kompetencyjny kadry?

ocena pracownicza

Ocena pracownicza. Zamień przykry obowiązek na obopólną korzyść

W wielu firmach ocena pracownicza budzi sporo emocji, przyprawia o ból głowy, często jest traktowana jako zło konieczne. Z jednej strony zabiera kierownikom czas i jest przez nich postrzegana jako wymóg czysto formalny oraz dodatkowa papierkowa praca bez żadnych korzyści. Z drugiej strony taka rozmowa z przełożonym dostarcza pracownikom stresu i negatywnych odczuć, bo przecież nikt nie lubi być oceniany.