PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

CRM

CRM, czyli co wiemy o naszym kliencie

W dzisiejszych realiach biznesowych trudno sobie wyobrazić zarządzanie firmą bez wiedzy na temat potrzeb klientów i ich zachowań. Zasada ta dotyczy zarówno małych, jak i dużych przedsiębiorstw, tych B2B, jak i B2C. Dlatego tak ważne jest umiejętne zarządzani relacjami z klientami, czyli Customer Relationship Management (CRM). CRM to nic innego jak strategia przedsiębiorstwa, w myśl której klient znajduje się w centrum zainteresowania wszystkich działów firmy, jest traktowany jako element aktywów przedsiębiorstwa, a czynności związane z jego obsługą są wspierane przez specjalizowane rozwiązania informatyczne.

CRM

Potrzebny system do zarządzania relacjami z klientem? Wybierz CRM w 3 krokach

Wdrożenie nowego systemu informatycznego klasy CRM (ang. Customer Relationship Management), wiąże się z dużymi zmiany organizacyjnymi wewnątrz firmy. Aplikacja wspomagająca przedsiębiorstwo w zarządzaniu relacjami z klientami ma bezpośredni wpływ na działanie strategicznych obszarów działalności takich jak marketing, sprzedaż, opieka posprzedażna. Dlatego wybór oprogramowania i jego dostawcy powinien zostać poprzedzony dogłębną analizą, a sam proces postępowania warto oprzeć na określonej metodyce.

system crm

Jak skutecznie wdrożyć system CRM?

Wdrożenie aplikacji klasy CRM to dla firmy duże przedsięwzięcie zarówno od strony organizacyjnej, jak i finansowej. Cały proces wymaga czasu, zaangażowania pracowników i zarządu, a przede wszystkim przekłada się na relacje firmy z otoczeniem zewnętrznym. Zakończona sukcesem implementacja umożliwia łatwiejsze nawiązywanie nowych kontaktów handlowych i szybki dostęp do informacji o odbiorcach, przynosząc z czasem realny zwrot z poczynionej inwestycji.