PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

zarządzanie czasem pracy

Zarządzanie czasem pracy — jak mieć pewność działania zgodnie z prawem?

W większości firm to kierownicy zajmują się planowaniem i rejestracją czasu pracy dla podległych im pracowników i to oni odpowiadają za realizację ustalonych planów. Nie jest to zadanie trywialne, bo trzeba nie tylko zorganizować pracę tak, aby zapewnić pełną i terminową realizację zadań, ale jeszcze rozplanować pracę zgodnie z wytycznymi Kodeksu pracy. A przecież kierownik zespołu nie musi być specjalistą w zakresie prawa pracy. Z drugiej strony nieprzestrzeganie tych przepisów może doprowadzić do nałożenia kar na pracodawcę…

system pracowniczy

System pracowniczy rozwiązaniem dla firm z rozproszonymi oddziałami

Wyobraźmy sobie przedsiębiorstwo działające w jednej z popularnych i dochodowych branż na świecie. Takie, które dynamicznie się rozwija, nadąża za powszechnymi trendami i stale rozbudowuje swoją infrastrukturę np. poprzez otwieranie oddziałów w różnych miejscach świata, umieszczając w nich po kilka zespołów, równolegle pracujących nad lokalnymi i globalnymi projektami. Sercem takiego przedsiębiorstwa jest centrala, która decyduje o rozwoju firmy, a także zbiera z oddziałów informacje dotyczące bieżących projektów. Trudno sobie wyobrazić, żeby takie przedsiębiorstwo działało bez systemu, który synchronizowałby informacje pomiędzy wszystkimi jednostkami, a także pozwalałby na stały nadzór centrali nad pracą oddziałów.

e-deklaracje

E-deklaracje od 1 stycznia, czyli jak przygotować firmę na nowe przepisy

Z początkiem przyszłego roku wchodzą w życie przepisy określające nowe zasady składania przez płatników zeznań podatkowych. Nowe regulacje będą dotyczyć dużej grupy przedsiębiorców, którzy na mocy tych przepisów zostaną zobligowani do składania zeznań podatkowych wyłącznie w formie elektronicznej. Warto zatem już teraz zapoznać się z planowanymi zmianami oraz dowiedzieć się, w jaki sposób przygotować swoją firmę na — już wkrótce obligatoryjne — e-deklaracje.