PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

jak usprawnić komunikację

Jak usprawnić komunikację wewnątrz i na zewnątrz firmy?

Jedną z podstaw prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest efektywna komunikacja — zarówno ta wewnątrz firmy, jak i ta z otoczeniem zewnętrznym. Z jednej strony pomaga ona w budowaniu kultury organizacyjnej, z drugiej zaś stanowi klucz w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej na rynku. Jak więc usprawnić komunikację, by stała się ona skutecznym narzędziem zarządczym?

analiza danych

Wielowymiarowa analiza danych

Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem wiąże się z koniecznością bieżącego dostępu do wieloprzekrojowych analiz i różnorodnych raportów. Analiza danych i wnioski uzyskane na jej podstawie są bowiem głównymi wyznacznikami trafności podejmowanych decyzji dotyczących nie tylko optymalizacji kosztów czy tworzenia długo- i krótkoterminowych planów, ale także opracowywania strategii firmy czy wyboru partnerów biznesowych.