PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

wielowariantowe budżetowanie

Wielowariantowe budżetowanie — kiedy firma powinna zdecydować się na przygotowanie odrębnych scenariuszy budżetów?

W czasach dynamicznych zmian gospodarczych trudniejsze staje się prognozowanie przepływów pieniężnych w firmie, planowanie inwestycji, a także przełożenie spodziewanej sytuacji finansowej na bieżące zadania oraz cele organizacji. Odrębne warianty budżetów pomagają jednak przygotować firmę na różne scenariusze biznesowe.

system ERP

System ERP — gotowy czy „szyty na miarę”?

Nowoczesny system ERP w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy przedsiębiorstwa poprzez optymalizację zachodzących procesów i efektywne planowanie jego zasobów, prowadząc tym samym do obniżenia kosztów prowadzenia działalności. Na rynku istnieje cały szereg dostępnych aplikacji, zarówno tych uniwersalnych, jak i tych „szytych na miarę”. Czym zatem należy się kierować przy wyborze najwłaściwszego rozwiązania dla firmy?