PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

outsourcing

Outsourcing jako sposób na optymalizację procesów biznesowych

W dzisiejszych realiach biznesowych ciągła optymalizacja procesów przebiegających w obrębie firmy jest warunkiem koniecznym do osiągnięcia sukcesu i utrzymania przewagi konkurencyjnej na rynku. Jednym ze sposobów zwiększenia wydajności przedsiębiorstwa jest outsourcing. Korzystanie z usług podwykonawców w zakresie funkcjonowania wybranych obszarów organizacji w znacznej mierze pomaga skoncentrować zarówno środki, jak i proces decyzyjny na kluczowych funkcjach firmy i jej misji.

outsourcing hr

Outsourcing HR, czyli jak zaoszczędzić na wynagrodzeniach

W ostatnich latach stopniowo zwiększa się popularność outsourcingu jako sposobu prowadzenia biznesu. Coraz więcej firm dostrzega w nim bowiem szanse na optymalizację obsługi procesów realizowanych w firmie oraz redukcję kosztów — zarówno tych pracowniczych, jak i poniesionych na utrzymanie działów. Jednym z najbardziej popularnych obszarów delegowanych na zewnątrz są kadry i płace.

outsorcing finansowo-księgowy

Outsourcing finansowo-księgowy, czyli jak obniżyć koszty operacyjne

Pojęcie outsourcingu jest powszechnie znane i szeroko stosowane w przedsiębiorstwach, gdyż coraz więcej menedżerów dostrzega w nim sposób na optymalizację realizowanych w firmie procesów biznesowych. Jednak powierzanie zadań związanych z rachunkowością podmiotom trzecim ciągle budzi spore obawy wśród właścicieli firm. Tymczasem outsourcing finansowo-księgowy pozwala na znaczne obniżenie kosztów operacyjnych, a co za tym idzie — na zwiększenie swojej przewagi konkurencyjnej na rynku.