PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

dostosowanie ERP

Dostosowanie ERP do strategii biznesowej

Stosowane w przedsiębiorstwach systemy ERP pomagają lepiej kontrolować zewnętrzne i wewnętrzne procesy biznesowe, pozwalają uzyskać więcej ważnych dla firmy informacji, a także usprawniają sposób działania organizacji. To zaś przekłada się na zwiększenie konkurencyjności na rynku. By jednak maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie daje to oprogramowanie, potrzebne jest dostosowanie ERP do ogólnej strategii biznesowej firmy.

rola ERP

Wielowymiarowe spojrzenie na biznes — rola ERP w podejmowaniu decyzji biznesowych

Rolą nowoczesnych systemów klasy ERP jest integracja, porządkowanie i automatyzowanie procesów biznesowych w ramach całej organizacji. Możliwe dzięki temu optymalizacje pozwalają lepiej wykorzystać posiadane zasoby i zwiększyć efektywność firmy. Równolegle systemy ERP stają się nieocenionym źródłem wiedzy na temat wielu wymiarów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wiedzy niezbędnej, aby podejmować dobre decyzje biznesowe.