PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

przepływ danych

Skuteczna komunikacja pomiędzy pracownikami, działem HR i przełożonymi — to możliwe

Polityka personalna prowadzona przez firmę ma bardzo duży wpływ na efektywność jej działania. Skuteczna komunikacja w przedsiębiorstwie – zarówno między pracownikami, jak i między pracownikiem, jego przełożonym a dyrektorem działu HR sprawiają, że zadania realizowane są sprawnie i bez nieporozumień. Efekt taki jest trudny do osiągnięcia, szczególnie w dużych organizacjach. Tam bowiem komunikacja musi być zorganizowana w zupełnie inny sposób niż w niewielkich firmach. Dlatego też warto poszukiwać skutecznych sposobów i narzędzi komunikacji, które usprawnią przepływ danych HR i wpłyną na ujednolicenie przekazu.

analizy sprzedaży

Analizy sprzedaży, czyli co i jak warto analizować

Jak powszechnie wiadomo, zasadniczym celem wszelkich działań marketingowych w każdym przedsiębiorstwie - niezależnie od branży - jest sprzedaż określonych produktów czy usług. Jednak stworzenie oferty handlowej, dzięki której możliwe będzie dotarcie z konkretnymi produktami w odpowiedniej cenie do właściwej grupy docelowej nie jest łatwe, zwłaszcza w sytuacji coraz silniejszej konkurencji. Koniecznością jest więc systematycznie monitorowanie i dogłębna analiza sprzedaży. Pozwala ona bowiem odkryć prawa rządzące sprzedażą i jednocześnie modelować ten proces w taki sposób, by dawał satysfakcjonujące rezultaty.