PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

zarządzanie czasem pracy

Zarządzanie czasem pracy — jak mieć pewność działania zgodnie z prawem?

W większości firm to kierownicy zajmują się planowaniem i rejestracją czasu pracy dla podległych im pracowników i to oni odpowiadają za realizację ustalonych planów. Nie jest to zadanie trywialne, bo trzeba nie tylko zorganizować pracę tak, aby zapewnić pełną i terminową realizację zadań, ale jeszcze rozplanować pracę zgodnie z wytycznymi Kodeksu pracy. A przecież kierownik zespołu nie musi być specjalistą w zakresie prawa pracy. Z drugiej strony nieprzestrzeganie tych przepisów może doprowadzić do nałożenia kar na pracodawcę…

analizować dane

Big Data i ERP — jak analizować dane?

W dzisiejszych czasach każda organizacja generuje, gromadzi i przetwarza ogromne ilości danych. I nie chodzi tu już tylko o dane transakcyjne, w naturalny sposób obsługiwane przez systemy klasy ERP. Dla konkurencyjności firm coraz bardziej istotny staje się szybki dostęp do wspomagających procesy decyzyjne odpowiednio wyselekcjonowanych i przetworzonych danych, uzyskiwanych z wielu różnych (w tym także zewnętrznych) systemów przetwarzania danych oraz innych źródeł. W jaki sposób zatem analizować dane, aby z terabajtów gromadzonych informacji uzyskiwać wiedzę o dużej wartości dla danego biznesu?

rola zarządu

Rola zarządu we wdrożeniu ERP

Systemy ERP to dziś podstawa efektywnego zarządzania firmą. Wykorzystywane przez organizacje w różnych obszarach zarządczych nie tylko umożliwiają automatyzację obsługi wielu procesów, ale także stanowią wsparcie w skutecznej komunikacji oraz trafnym podejmowaniu decyzji biznesowych. Korzyści wynikające z ich stosowania to przede wszystkim zwiększenie wydajności i obniżenie kosztów operacyjnych, co w efekcie wpływa na poprawę rentowności firmy. A zatem wybór, a potem wdrożenie właściwego ERP może być strategiczną decyzją dla firmy. Dlatego właśnie rola zarządu w tym procesie jest kluczowa.

trendy w Business Intelligence, BI

Trendy w Business Intelligence

Rosnąca presja konkurencyjna, dążenie do ciągłej optymalizacji działalności oraz ogromne ilości gromadzonych w każdej firmie danych powodują, że systemy analityczne coraz bardziej zyskują na popularności. Rozwiązania klasy Business Intelligence stanowią dziś jedną z najszybciej rozwijających się kategorii oprogramowania biznesowego.