PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

zarządzać projektem

Jak skuteczniej zarządzać projektami?

Zarządzanie projektem to często skomplikowany i rozłożony w czasie proces, obejmujący od kilku do nawet kilkuset uczestników. Zazwyczaj wiąże się z ryzykiem, naglącymi terminami oraz często zmieniającymi się okolicznościami. Jak zatem nie zginąć w natłoku pracy i efektywnie zarządzać projektami, aby je z sukcesem zakończyć? Odpowiedzią jest systematyczne podejście oraz wykorzystanie nowoczesnych metod oferowanych przez zaawansowane systemy informatyczne.

rentowność zleceń

Diabeł tkwi w szczegółach, czyli jak mierzyć rentowność zleceń

Efektywne planowanie produkcji, przygotowywanie budżetów czy ocena sprawności całego przedsiębiorstwa stają się trudniejsze. Często zdarza się też, że skala napływających do firmy zamówień przekracza aktualne możliwości produkcyjne. Kluczowy jest więc wybór zamówień, którym nadany zostanie priorytet. Jak ułatwić analizę rzeczywistej rentowności zleceń produkcyjnych?

system pracowniczy

System pracowniczy rozwiązaniem dla firm z rozproszonymi oddziałami

Wyobraźmy sobie przedsiębiorstwo działające w jednej z popularnych i dochodowych branż na świecie. Takie, które dynamicznie się rozwija, nadąża za powszechnymi trendami i stale rozbudowuje swoją infrastrukturę np. poprzez otwieranie oddziałów w różnych miejscach świata, umieszczając w nich po kilka zespołów, równolegle pracujących nad lokalnymi i globalnymi projektami. Sercem takiego przedsiębiorstwa jest centrala, która decyduje o rozwoju firmy, a także zbiera z oddziałów informacje dotyczące bieżących projektów. Trudno sobie wyobrazić, żeby takie przedsiębiorstwo działało bez systemu, który synchronizowałby informacje pomiędzy wszystkimi jednostkami, a także pozwalałby na stały nadzór centrali nad pracą oddziałów.