PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

silosy informacyjne

Jak wyeliminować silosy informacyjne i usprawnić obieg wiedzy w organizacji?

Sprawny obieg informacji pozwala uporządkować funkcjonowanie organizacji i wzmocnić elastyczność procesów biznesowych. Dostęp do najbardziej aktualnych danych dotyczących wszystkich obszarów działania firmy przyczynia się do zwiększenia jakości podejmowanych decyzji i większej efektywności działania. Osiągnięcie tych korzyści na szeroką skalę wymaga jednak wyeliminowania tzw. silosów informacyjnych.