PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

jak usprawnić komunikację

Jak usprawnić komunikację wewnątrz i na zewnątrz firmy?

Jedną z podstaw prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa jest efektywna komunikacja — zarówno ta wewnątrz firmy, jak i ta z otoczeniem zewnętrznym. Z jednej strony pomaga ona w budowaniu kultury organizacyjnej, z drugiej zaś stanowi klucz w osiągnięciu przewagi konkurencyjnej na rynku. Jak więc usprawnić komunikację, by stała się ona skutecznym narzędziem zarządczym?

outsourcing hr

Outsourcing HR, czyli jak zaoszczędzić na wynagrodzeniach

W ostatnich latach stopniowo zwiększa się popularność outsourcingu jako sposobu prowadzenia biznesu. Coraz więcej firm dostrzega w nim bowiem szanse na optymalizację obsługi procesów realizowanych w firmie oraz redukcję kosztów — zarówno tych pracowniczych, jak i poniesionych na utrzymanie działów. Jednym z najbardziej popularnych obszarów delegowanych na zewnątrz są kadry i płace.

system ERP

System ERP — gotowy czy „szyty na miarę”?

Nowoczesny system ERP w znacznym stopniu przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy przedsiębiorstwa poprzez optymalizację zachodzących procesów i efektywne planowanie jego zasobów, prowadząc tym samym do obniżenia kosztów prowadzenia działalności. Na rynku istnieje cały szereg dostępnych aplikacji, zarówno tych uniwersalnych, jak i tych „szytych na miarę”. Czym zatem należy się kierować przy wyborze najwłaściwszego rozwiązania dla firmy?

jak osiągnąć synergię

Jak osiągnąć synergię we współpracy wielu systemów informatycznych?

W każdej współczesnej firmie działa zwykle kilka systemów informatycznych. Aplikacje klasy CRM, ERP czy inne spełniają odmienne funkcje i wspomagają różne obszary działalności, zazwyczaj jednak wykorzystują te same dane. Połączenie ich w jeden sprawnie działający organizm ułatwia przepływ informacji i przygotowywanie kompleksowych raportów, co przekłada się na zwiększenie produktywności pracowników i efektywne prowadzenie biznesu.