PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

zarządzać kompetencjami

Jak skutecznie zarządzać kompetencjami?

Właściwa polityka szkoleniowa oraz sprawne zarządzanie kompetencjami są gwarantem posiadania wykwalifikowanej kadry pracowniczej, co w dłuższej perspektywie ma niemałe znaczenie dla rozwoju firmy. W jaki sposób jednak można skuteczniej analizować — a następnie uzupełniać i rozwijać — potencjał kompetencyjny kadry?

matryca kompetencji

Matryca kompetencji narzędziem pomiaru umiejętności w firmie

Posiadane przez firmę doświadczenie, know-how, a także właściwe wykorzystanie kompetencji poszczególnych pracowników pomaga w realizacji strategii i zakładanych celów, a tym samym stanowi o sukcesie firmy. Jak jednak sprawdzić, jaką wiedzą i umiejętnościami dysponuje firma, skąd się biorą potrzeby szkoleniowe i w jaki sposób można je najbardziej efektywnie zamodelować? Stworzenie matrycy kompetencji może być kluczem do odpowiedzi na te pytania.

ocena pracownicza

Ocena pracownicza. Zamień przykry obowiązek na obopólną korzyść

W wielu firmach ocena pracownicza budzi sporo emocji, przyprawia o ból głowy, często jest traktowana jako zło konieczne. Z jednej strony zabiera kierownikom czas i jest przez nich postrzegana jako wymóg czysto formalny oraz dodatkowa papierkowa praca bez żadnych korzyści. Z drugiej strony taka rozmowa z przełożonym dostarcza pracownikom stresu i negatywnych odczuć, bo przecież nikt nie lubi być oceniany.

system crm

Jak skutecznie wdrożyć system CRM?

Wdrożenie aplikacji klasy CRM to dla firmy duże przedsięwzięcie zarówno od strony organizacyjnej, jak i finansowej. Cały proces wymaga czasu, zaangażowania pracowników i zarządu, a przede wszystkim przekłada się na relacje firmy z otoczeniem zewnętrznym. Zakończona sukcesem implementacja umożliwia łatwiejsze nawiązywanie nowych kontaktów handlowych i szybki dostęp do informacji o odbiorcach, przynosząc z czasem realny zwrot z poczynionej inwestycji.