PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

finanse

Zarządzanie flotą firmową. Poradnik dyrektora-detektywa

Eksperci komunikacji biznesowej radzą, by formułka przedstawiania się na konferencjach jednocześnie przekazywała główną korzyść i intrygowała rozmówców. A gdyby np. zacząć tak: „Można powiedzieć, że jestem szefem detektywów finansowych w spółce. Naszym zadaniem jest praca z danymi finansowymi — budowanie tez i sprawdzanie dowodów — co pozwala przedstawiać działom biznesowym rekomendacje działań przynoszących oszczędności bieżące i inwestycyjne”. Taka autoprezentacja przyciągnęłaby uwagę uczestników. Z pewnością chcieliby oni wiedzieć, jak ja to robię. Opowiem o tym, pokazując zarządzanie flotą w Macrologic.

potrzeby szkoleniowe

Jak trafnie identyfikować potrzeby szkoleniowe?

Obecnie szkolenia nie są już jedynie czynnikiem warunkującym rozwój kompetencyjny organizacji oraz gwarantującym zgodność działania z przepisami (np. w zakresie bhp). Coraz częściej stają się one nierozerwalnym elementem kultury organizacyjnej firmy. Zarząd i kadra menedżerska rozumieją bowiem, że ciągły rozwój pracowników przekłada się nie tylko na wyniki finansowe organizacji, ale także w znaczy sposób podnosi motywację w zespole.