PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

cloud computing

Cloud computing — odpowiedzialność dostawcy

Chmura obliczeniowa to nie tylko brak konieczności ponoszenia nakładów inwestycyjnych i potencjalne oszczędności w zakresie kosztów zarządzania infrastrukturą informatyczną. Dostawca oprogramowania w modelu cloud computing odpowiada za bezpieczeństwo danych oraz aktualność, dostępność oraz łatwość obsługi aplikacji — i może zaproponować klientom dużo bardziej dojrzałe rozwiązania niż mogliby oni zbudować sami.