PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Business Intelligence w praktyce — jak analizy wpływają na efektywność firmy?

Business Intelligence, efektywność firmy

Rozwiązania klasy Business Intelligence dostarczają odpowiednio przetworzonych i podanych w łatwo dostępny, czytelny sposób informacji, dzięki czemu pozwalają zwiększyć jakość i trafność podejmowanych decyzji. To natomiast przyczynia się do podniesienia efektywności firmy.

Dzisiejsze rozwiązania klasy Business Intelligence to narzędzia łączące w sobie mechanizmy pozwalające przekształcić pochodzące z różnych systemów oraz środowisk informatycznych dane w informacje przydatne pod kątem prowadzonej działalności i dla konkretnych osób w organizacji. A przy tym dostarczają tę wiedzę w czytelny i interaktywny sposób. O ile system ERP pozwala zwiększyć efektywność procesów biznesowych i szybkość obsługi transakcji, o tyle narzędzia BI dają możliwość zoptymalizowania procesów decyzyjnych, dzięki łatwiejszemu dostępowi do odpowiednio wyselekcjonowanych informacji, dostarczanych dokładnie wtedy, kiedy są potrzebne, i w takiej formie, aby możliwe było ich łatwe wykorzystanie. Oprogramowanie tej klasy znajduje zastosowanie zarówno w kontekście strategicznego oraz operacyjnego planowania, zarządzania wydajnością finansową, ale także na niższych poziomach organizacji.

Efektywność na wielu poziomach

Rola nowoczesnych systemów Business Intelligence wychodzi znacznie dalej poza proste raportowanie. Oprogramowanie tego typu umożliwia szybkie przetwarzanie danych, analizowanie trendów czy korelacji zachodzących między zmieniającymi się danymi. Obecne trendy zmierzają w kierunku przeniesienia dostępności analiz biznesowych na niższe niż szczebel zarządzania poziomy organizacyjne. Analizy stają się coraz bardziej dostępne dla kierownictwa pionów biznesowych oraz pracowników średniego, a nierzadko — w odpowiednio przygotowanej formie — także niższego szczebla. Wsparte analizami systemy transakcyjne mogą w sposób automatyczny reagować na określone sytuacje, a także podpowiadać użytkownikom optymalne w danej sytuacji działania.

Wiedza z organizacji

Najczęściej oprogramowanie BI jest wykorzystywane do przetwarzania informacji gromadzonych w ramach użytkowanego w firmie środowiska ERP. Dzięki temu możliwe jest tworzenie raportów oraz analiz obejmujących wszystkie kluczowe, zintegrowane przy pomocy systemu ERP obszary biznesowe. Szczególne korzyści są widoczne w odniesieniu do obszarów charakteryzujących się naturalną potrzebą przetwarzania dużych ilości informacji: finansów, controllingu, zarządzania logistyką czy sprawozdawczości księgowej. Integracja informacji, usprawnienie dostępu do danych i ogromne przyspieszenie przetwarzania oznaczają wymierny wzrost efektywności poszczególnych procesów, a co za tym idzie — większą efektywność działania całej firmy.

Cenne sygnały z otoczenia

Możliwe jest też, oczywiście, zasilanie aplikacji analitycznych danymi z innych źródeł niż firmowy system klasy ERP. Dziś analizy często prowadzone są na danch pochodzących z wysoce specjalizowanych aplikacji branżowych lub w opraciu o informacje czerpane z zewnętrznych, ogólnodostępnych źródeł, takich jak choćby popularne serwisy społecznościowe. Takie przetworzone w odpowiedni sposób dane stają się przydatne podczas planowania strategii firmy, a także przy działaniach związanych ze sprzedażą, promocją czy obsługą klienta.

Podsumowując, rozwiązania Business Intelligence powalają szybciej i lepiej reagować na zmiany zachodzące w organizacji oraz w jej otoczeniu. Usprawnienie decyzyjności to lepsze dopasowanie planów organizacji do sygnałów napływających wprost z rynku i skuteczniejsza komunikacja z odbiorcami.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.