PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

System pracowniczy rozwiązaniem dla firm z rozproszonymi oddziałami

system pracowniczy

Wyobraźmy sobie przedsiębiorstwo działające w jednej z popularnych i dochodowych branż na świecie. Takie, które dynamicznie się rozwija, nadąża za powszechnymi trendami i stale rozbudowuje swoją infrastrukturę np. poprzez otwieranie oddziałów w różnych miejscach świata, umieszczając w nich po kilka zespołów, równolegle pracujących nad lokalnymi i globalnymi projektami. Sercem takiego przedsiębiorstwa jest centrala, która decyduje o rozwoju firmy, a także zbiera z oddziałów informacje dotyczące bieżących projektów. Trudno sobie wyobrazić, żeby takie przedsiębiorstwo działało bez systemu, który synchronizowałby informacje pomiędzy wszystkimi jednostkami, a także pozwalałby na stały nadzór centrali nad pracą oddziałów.

Pracownik przede wszystkim

Pracownicy to kluczowy zasób każdej firmy, bez względu na prowadzony rodzaj działalności. Z uwagi na to, dobrze prowadzona polityka kadrowa, wsparta odpowiednim systemem zarządzania personelem, stanowi czynnik warunkujący sukces każdego biznesu. Jednak kwestia zarządzania personelem jest zadaniem niełatwym w przypadku organizacji wielooddziałowych.

Zarządzanie zespołami rozproszonymi wiąże się bowiem z koniecznością zapewnienia skutecznych usprawnień komunikacyjnych ułatwiających przepływ informacji pomiędzy pracownikiem, przełożonym a działem HR. Ponadto, aby skutecznie zarządzać pracownikami w różnych lokalizacjach, należy opracować odpowiednie narzędzia motywacyjne, zadbać o rozwój zawodowy pracownika, wykorzystywać jego potencjał kompetencyjny, ale też skutecznie rozliczać pracownika z wykonywanych przez niego zadań.

Wsparcie informatyczne

Opracowanie odpowiedniej, dostosowanej do specyfiki danej organizacji, polityki personalnej jest punktem wyjścia do skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi. Znacznie większym wyzwaniem jest jednak wdrożenie i efektywna realizacja przyjętych założeń, a zwłaszcza w przypadku organizacji z rozproszonymi oddziałami.

Tu skutecznym wsparciem jest rozwiązania informatyczne — system pracowniczy, dzięki któremu możliwy jest chociażby zdalny (a więc na odległość i elektroniczny) obieg informacji i dokumentów kadrowych (np. wniosków pracowniczych, planów urlopowych) oraz dostęp do danych kadrowych i akt. Nowoczesne rozwiązania wspierające zarządzanie personelem umożliwiają ponadto wielowymiarową analizę informacji pracowniczej i sporządzanie raportów oraz tworzenie prognoz i planów w zakresie wynagrodzeń, kompetencji pracowniczych i poziomu zatrudnienia.

Jednolita struktura informacyjna

W erze globalizacji pracownicy korporacji rozproszeni po różnych miejscach w kraju czy na świecie pracują w różnych strefach czasowych lub choćby tylko w oddalonych od siebie miastach. Dostępna dziś technologia umożliwia „zredukowanie” różnic czasowych i geograficznych.

Pobierane z centrali informacje dotyczące planowanych projektów, działań marketingowych czy też wprowadzanych zmian w firmie (przykładowo personalnych) — co bardzo istotne z punktu widzenia pracowników funkcje systemu zarządzania personelem — są kierowane do odpowiednich osób, w odpowiednim czasie. Dodatkowo dobrze skonstruowany plan szkoleń oraz określone ścieżki kariery prowadzą do tworzenia zespołu najlepszych pracowników, a systemy: motywacyjny i zarządzania czasem korzystnie wpływają na wydajność zlecanych im prac.

Centralny system zarządzania personelem

Sprawnie działające mechanizmy administracji kadrowej i płacowej umożliwiają niezakłócony przepływ informacji do kierownictwa. W rezultacie organizacja obniża koszty zatrudnienia, a efekty pracy nowocześnie zarządzanej załogi korzystnie wpływają na rozwój firmy i zwiększają jej przychody.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.