PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Optymalizacja stanów magazynowych sposobem na uwolnienie kapitału

uwolnienie kapitału

Zgromadzone w magazynach zapasy towarów czy surowców to ważny element struktury kosztowej wielu organizacji. Zamrożony w magazynach kapitał rzadko jednak pracuje na korzyść firmy. Warto zastanowić się zatem, w jaki sposób ograniczyć zbędne zapasy i zadbać o uwolnienie kapitału.

Zdarzają się sytuacje, że firmy finansują bieżącą działalność środkami z kredytu, podczas gdy duża część kapitału przedsiębiorstwa jest zamrożona i zalega w magazynach. Oczywiście, takie działanie ma sens przy określonych czynnikach ryzyka i warunkach makroekonomicznych. Jednakże często jest też wyrazem błędów popełnionych w obszarze planowania dostaw.

Odpowiednie balansowanie pomiędzy wysokimi bezpiecznymi stanami magazynowymi a szczupłymi zapasami jest umiejętnością bardzo cenną. Wiąże się bowiem z możliwością zwiększenia płynności finansowej organizacji i wykorzystania kapitału obrotowego na rozwój lub też może oznaczać szansę na wzmocnienie rentowności.

Majątek w magazynach

Aby zrozumieć specyfikę działań mających na celu optymalizację stanów magazynowych, warto zastanowić się, z jakich powodów utrzymywane są zapasy różnego rodzaju towarów. Do argumentów przemawiających za tworzeniem zapasów magazynowych należą przede wszystkim:

  • zapewnienie płynności określonych procesów — produkcji, sprzedaży czy spedycji — w warunkach zmieniającej się podaży surowców lub półporduktów, a także w sytuacji zwiększenia popytu na dane towary;
  • zabezpieczenie sprawnego przepływu towarów w celu utrzymania stałego wysokiego poziomu obsługi klienta, a w tym także mniejszej liczby reklamacji czy opóźnień;
  • minimalizowanie ryzyka przestojów (niestety, pełne magazyny to często tylko pozorna gwaranacja braku przestojów);
  • chęć skorzystania z efektu skali i zmniejszonej ceny nabycia chociażby w warunkach dużej sezonowości podaży. 

Zgromadzone w magazynach towary to jednak zamrożony kapitał organizacji, który czasem bardzo trudno jest upłynnić. Z utrzymywaniem zapasów wiążą się też określone koszty. Optymalne podejście do tej kwestii zakłada natomiast zwinny model działania, mający na celu uwolnienie kapitału i ograniczenie posiadanych zapasów do minimum niezbędnego, aby utrzymać ciągłość działania przedsiębiorstwa w określonej perspektywie czasu.

Gdzie szukać optymalizacji?

W firmach produkcyjnych działania zmierzające do podniesienia efektywności sprowadzają się przede wszystkim do utrzymywania, wystarczającego pod kątem możliwości realizacji napływających zleceń produkcyjnych, poziomu zapasów materiałowych, półproduktów oraz wyrobów gotowych. Zagadnienie efektywnego gospodarowania stanami magazynowymi dotyczy także przedsiębiorstw handlowych i usługowych. W ich przypadku optymalizacja oznacza wypośrodkowanie między cenami określonych wielkości dostaw, kosztów spedycji i magazynowania, popytem oraz ryzykiem biznesowym. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zapasami wiąże się z ograniczniem typowych dla procesów magazynowania kosztów, np. obsługi magazynów, podatków i innych. Coraz częściej niskie stany magazynowe stają się wizytówką dobrze zarządzanej organizacji.

Od czego zacząć?

Dynamiczna optymalizacja gospodarki magazynowej staje się możliwa dzięki ciągłemu monitorowaniu i prognozowaniu potrzeb organizacji w zakresie materiałów, produktów lub towarów. Często u jej podstaw stoi więc wdrożenie zintegrowane oprogramowania klasy ERP. Możliwość kontrolowania bieżących potrzeb oraz potencjału produkcyjnego i zgromadzonych w magazynach zapasów pozwala w dynamiczny sposób dostosowywać stany magazynowe do faktycznych potrzeb — nawet z uwzględnieniem parametrów takich jak: terminy dostaw czy zdolności dostawców. W tym ujęciu optymalizacja stanów magazynowych jest procesem ciągłym.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.