PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Właściwe ERP jako czynnik wzrostu firmy

czynnik wzrostu

Strategiczny charakter inwestycji we wdrożenie systemu klasy ERP potęguje fakt, że oprogramowanie tego typu może stać się źródłem przewagi konkurencyjnej oraz usprawnień warunkujących rozwój biznesu. Dobrze dobrane i elastyczne środowisko klasy ERP rośnie i zmienia się wraz z firmą.

Znaczenie systemów klasy ERP dla organizacji biznesowych jest często porównywalne z rolą układu nerwowego w organizmie. Istotnie, jest to porównanie bardzo trafne. Każda organizacja stanowi przecież pewnego rodzaju organizm złożony z szeregu wzajemnie zależnych komórek. Oprogramowanie klasy ERP, podobnie jak układ nerwowy, musi w sposób dynamiczny dostosowywać się do aktualnego stanu i stopnia rozwoju organizmu biznesowego. Zwłaszcza, że jako uczestnicy globalnej gospodarki mamy dziś do czynienia z radykalnym zwiększeniem dynamiki zmian biznesowych. Zjawisko to wiąże się z określonymi wymaganiami względem wszystkich organizacji, które zamierzają w aktywny sposób dostosowywać swój model działania do bieżącej sytuacji otoczenia. Ba, praktyka pokazuje, że odpowiednio dobrany i skonfigurowany system ERP przyczynia się do uporządkowania zasobów informacyjnych organizacji, usprawnienia najważniejszych procesów biznesowych – także procesów decyzyjnych – i może stanowić ważny czynnik wzrostu przedsiębiorstwa.

Elastyczność w parze z funkcjonalnością

Choć na etapie wyboru rozwiązania biznesowego tej klasy niemożliwe jest przewidzenie wszystkich możliwych ścieżek rozwoju organizacji, to realna jest ocena faktycznych możliwości poszczególnych systemów, które są brane pod uwagę. A zatem jakich rozwiązań szukać?

Przede wszystkim tych, które gwarantują możliwość dopasowania sposobu działania do unikalnego charakteru organizacji. Dotyczy to zarówno funkcjonalności i interfejsu użytkownika, obsługi określonych procesów biznesowych, jak i przepływu informacji w systemie. Prawdziwie elastyczne oprogramowanie ERP powinno dysponować na tyle szeroką funkcjonalnością oraz możliwościami konfiguracji, aby skutecznie wspierać organizację nawet w przypadku zmiany zasadniczego modelu czy profilu działalności. Elastyczny system ERP to system, który będzie w stanie trafić w potrzeby firmy średniej wielkości, a wraz z upływem czasu, po stosownej rozbudowie z powodzeniem spełni wymagania dużej, rozproszonej organizacji. Kluczowe znaczenie ma tu również możliwość wprowadzania zmian oraz dodatkowych integracji w krótkim czasie, bez potrzeby prowadzenia złożonych projektów programistycznych, a często także w sposób samodzielny – bez konieczności angażowania zespołu konsultantów.

Bez kompromisów

W przeszłości charakterystyka systemów klasy ERP mocno utrudniała wprowadzanie jakichkolwiek zmian zarówno w warstwie architektury, jak i funkcjonalności oprogramowania. Co więcej, dość powszechne było podejście zakładające, że to organizacja biznesowa musi dostosować się do sposobu działania systemu. Dziś na takie podejście nie ma miejsca. Oczywiście, w niektórych obszarach standaryzacja procesów biznesowych w oparciu o gotowe, predefiniowane rozwiązania zaszyte w systemach biznesowych jest wręcz zjawiskiem pożądanym. Istnieje jednak pewien zakres procesów biznesowych, których sposób realizacji decyduje o unikalności danej organizacji. Dostosowany do dzisiejszych realiów rynkowych system klasy ERP musi być rozwiązaniem łatwym w rozbudowie, kastomizacji oraz dostosowaniu do zmieniających się wymagań biznesowych. Powinien też umożliwiać łatwe przejście na rozwiązanie wyższej klasy – jeśli jego własne możliwości rozwoju się wyczerpią.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.