PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Solidne ERP kluczem do wdrożenia BI

wdrożenia BI

Jakość analiz i raportów generowanych przez najlepsze nawet rozwiązania analityki biznesowej może być tylko tak dobra jak jakość gromadzonych informacji. Dlatego ważne jest posiadanie odpowiedniego środowiska ERP, które pełnić będzie podstawę dla dalszego przetwarzania danych o biznesie.

Systemy klasy Business Intelligence (BI) pełnią dziś coraz częściej rolę podstawowego narzędzia pracy menadżerów. Analizy biznesowe są trudnym do przecenienia narzędziem wspierającym podejmowanie decyzji strategicznych i definiowanie kierunków rozwoju przedsiębiorstwa. Coraz częściej narzędzia analityczne znajdują wykorzystanie także na poziomie kierownictwa średniego szczebla czy nawet działalności operacyjnej.

Nikogo nie dziwi obecnie, że oczekiwane z wdrożenia BI korzyści są bardzo szerokie. Bywa jednak tak, że po zamknięciu wdrożenia szeroki potencjał narzędzi Business Intelligence oraz rozwiązań wspierających raportowanie zarządcze jest marnotrawiony. Dlaczego? To, jak bardzo użyteczne — w kontekście prognozowania i planowania przyszłych działań — będą wnioski wyciągane z systemów BI, zależy w znacznym stopniu od tego, jakiej jakości i w jaki sposób dane są gromadzone w systemach źródłowych. Rolę takiego systemu zazwyczaj pełni korporacyjne środowisko ERP.

Integracja informacji w firmie

Wraz z wdrożeniem systemu klasy ERP przejmuje on rolę centralnego środowiska informacyjnego w firmie. Oprogramowanie tej klasy, przynajmniej teoretycznie, powinno spinać wszystkie obszary biznesowe, ułatwiać wymianę informacji między poszczególnymi komórkami, wspierać przebieg całych łańcuchów procesów biznesowych, a wreszcie zapewniać uprawnionym osobom wgląd w działanie firmy na wszystkich szczeblach zarządzania.

Bywa jednak tak, że pomimo funkcjonującego w firmie kompleksowego i zintegrowanego systemu ERP poszczególne działy biznesowe nadal gromadzą informacje w indywidualny, odizolowany sposób. Powstające silosy informacyjne nie tylko utrudniają zbudowanie kompletnego obrazu na temat faktycznego stanu całej organizacji, ale dodatkowo powodują zwielokrotnienie gromadzonych w firmie danych, co przekłada się na zwiększenie kosztów utrzymania infrastruktury informatycznej. Ważne jest też, aby sposób zapisu informacji gromadzonych w bazie danych systemu ERP nie utrudniał wdrożenia narzędzi analityki biznesowej.

Troska o jakość danych

Bardzo ważną kwestią jest też jakość informacji wykorzystywanych do sporządzania analiz. Błędne dane będą w oczywisty sposób prowadziły do błędnych raportów i decyzji. Istotne jest więc, aby system ERP stanowiący bazę do wdrożenia BI był wyposażony w mechanizmy uniemożliwiające zapisanie nieprawidłowych czy niepełnych informacji, a także w funkcje krzyżowej kontroli poprawności danych.

Pośrednio, czyli za sprawą integracji na poziomie systemu ERP lub bezpośrednio, tj. z narzędziami analityki biznesowej, integrowane są też zewnętrzne źródła danych. Niezależnie od tego, czy chodzi tu o wyspecjalizowane, wykorzystywane w firmie aplikacje, narzędzia dostępne w chmurze czy systemy kluczowych partnerów handlowych – niezbędne dla zapewnienia efektywności działania narzędzi analitycznych jest wprowadzenie rozwiązań i procedur gwarantujących, że ostatecznie gromadzone w firmie informacje będą pozbawione błędów, jednoznaczne, spójne i uporządkowane. Tak przygotowana organizacja będzie w stanie lepiej wykorzystać uruchomione narzędzia analityczno-raportujące, co pozytywnie wpłynie na jej efektywność biznesową.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze:

Witam, co do samego wpisu - zastanawiam się nad ERP, jednak czy nowa firma powinna to zrobić? Przejdźmy do rzeczy, szukam oprogramowania CRM do nowej, rozwijającej się firmy informatycznej. Wybór jak na razie padł na tę http://www.atsys.pl/ firmę, jeżeli chodzi o mobilny (nie bez powodu trafiłem na waszą stronę). Interesuje was jakieś porównanie? Zestawienie kilku oprogramowań?

dodany przez Marcin, 21-07-2014 13:34:40

Przy decyzji o wdrożeniu ERP czas prowadzenia działalności firmy nie ma większego znaczenia - ważny jest poziom złożoności realizowanych w niej procesów. W kwestii zestawienia systemów, to proszę o kontakt na adres office@macrologic.pl z prośbą o przesłanie informacji do działu marketingu.

dodany przez Monika , 23-07-2014 13:17:32