PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Ulga innowacyjna

ulga innowacyjna

Mimo zapowiedzi zmian polskie prawo nadal przewiduje możliwość uzyskania znacznej ulgi podatkowej na zakup nowych technologii. Ulga innowacyjna przysługuje więc także w przypadku wdrożenia rozwiązań wspierających zarządzanie, co może stanowić spore ułatwienie, zwłaszcza dla mniejszych przedsiębiorstw.

Ulgę innowacyjną wprowadza ustawa z 29 lipca 2005 roku o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, a wsparcie ze strony państwa jest dostępne od początku 2006 roku. Zgodnie z zapisami ustawy przedsiębiorcy mogą odliczyć od podstawy opodatkowania część wydatków poniesionych na zakup nowych technologii. Ulga jest dostępna dla większości przedsiębiorstw, niezależnie od ich wielkości, w tym także dla firm prowadzonych przez osoby fizyczne. Nie mogą z niej jednak skorzystać np. firmy działające w specjalnych strefach ekonomicznych. Ograniczeniu podlega też, oczywiście, wysokość ulgi –– nie może ona przekraczać 50% wartości wydatków poniesionych na zakup innowacyjnych technologii ani wysokości dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. Ustawodawca precyzyjnie określił jednak jakiego rodzaju inwestycje podlegają zwolnieniu.

Innowacja innowacji nie równa

Wg ustawy za innowacje uznaje się wartości niematerialne i prawne stanowiące m.in. efekty prac badawczych i rozwojowych. Zgodnie z przepisami jest to wiedza technologiczna w postaci wartości niematerialnych i prawnych. W szczególności będą to wyniki badań i prac rozwojowych, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług. Taka definicja obejmuje więc również licencje oprogramowania komputerowego.

Przy podejmowaniu decyzji o zakupie systemu biznesowego z możliwością skorzystania z przewidzianej prawem ulgi należy jednak pamiętać, że zwolnienie podatkowe przysługuje wyłącznie w przypadku nabycia rozwiązania, którego innowacyjny charakter jest potwierdzony opinią niezależnej instytucji naukowej. Dodatkowo, ulga innowacyjna ma zastosowanie tylko do technologii stosowanych na świecie nie dłużej niż pięć lat i umożliwiających świadczenie udoskonalonych usług bądź wytwarzanie nowych lub zmodernizowanych wyrobów. Tak zdefiniowane warunki spełnia pakiet Xpertis, autorstwa Macrologic.

System źródłem innowacji biznesowej

W określone ustawą wymagania w pełni wpisują się nowoczesne systemy wspierające zarządzanie. Ulga innowacyjna obejmuje wydatki na licencje i wybrane usługi związane z uruchomieniem rozwiązania. Nie obejmuje jednak zakupu środków trwałych. W przypadku wdrożenia systemu biznesowego odliczeniu od podstawy opodatkowania nie podlega więc zakup sprzętu.

Strata nie wyklucza ulgi...

Aby uzyskać ulgę podatkową przedsiębiorca musi oczywiście faktycznie ponieść koszty zakupu technologii. Zakup ten w naturalny sposób stanowi koszt podatkowy i może wiązać się z istotnym zmniejszeniem dochodu lub wręcz wygenerowaniem straty za rok podatkowy. Jednak, w przypadku kiedy przedsiębiorca osiągnął dochód zbyt niski, aby skorzystać z odpisu podatkowego, zachowuje on prawo do odliczenia w trzech kolejnych latach.

.... a ulga pełnej amortyzacji

Przepisy nie wykluczają też możliwości zaliczenia całości związanych z zakupem technologii odpisów amortyzacyjnych do kosztów podatkowych firmy. Ostatecznie podstawę opodatkowania zmniejszyć można więc o 150% poniesionych kosztów.

Ostatni dzwonek

W Sejmie trwają prace nad zmianą przepisów i wprowadzeniem tzw. kredytu na innowacje. Ma on zastąpić obowiązującą dziś ulgę innowacyjną. Chociaż termin wprowadzenia zmian nie jest jeszcze określony, to może być to ostatni dzwonek, aby skorzystać z dotychczasowej ulgi. Może ona okazać się świetnym instrumentem finansowym, pozwalającym zmniejszyć obciążenia finansowe związane z nabyciem praw do wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań wspierających prowadzenie działalności.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.