PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Dlaczego telepraca opłaca się pracodawcy?

telepraca

Praca zdalna to modny ostatnio, elastyczny model pracy biurowej. O telepracy zwykło się mówić jako o rozwiązaniu wygodnym dla pracowników. Spójrzmy jednak na takie zasady pracy z punktu widzenia przedsiębiorstwa, które walczy o zysk i wysoką efektywność działania.

Telepraca to przyzwolenie na wykonywanie obowiązków służbowych – o ile jest to, oczywiście, możliwe – z dowolnego miejsca. Za sprawą nowych technologii komunikacyjnych i rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa w większości przypadków nie ma różnicy, czy pracownik pracując na firmowym komputerze fizycznie znajduje się w biurze czy poza nim. Praca zdalna najczęściej przedstawiana jest jako rozwiązanie wygodne dla wszystkich pracowników, którym zależy na łączeniu funkcji zawodowych z obowiązkami prywatnymi. To jednak także sposób pozwalający na podniesienie efektywności organizacji biznesowej. Tradycyjnie jest to model pracy zarezerwowany dla zespołów sprzedaży i konsultingu. W taki sposób mogą jednak funkcjonować także działy takie jak: marketing, księgowość czy HR.

Płaca zależna od efektywności

Podstawą do wprowadzenia zasad pracy zdalnej jest zadaniowe rozliczanie pracowników biurowych. Taki model oznacza, że ocena działania pracowników w zespole zależy od faktycznych efektów pracy. Pracodawca określa cele i terminy, ale – o ile pozwala na to charakter pracy – to pracownik sam decyduje o tym, kiedy zajmie się wykonywaniem zadań. Wdrożenie modelu telepracy wymaga, oczywiście, posiadania narzędzi pozwalających sprawnie ewidencjonować i rozliczać pracę wykonywaną w sposób zdalny. Potrzebne mechanizmy informatyczne są zwykle częścią systemów biznesowych. Niezbędne okazuje się też zbudowanie stosownej kultury organizacyjnej. Wymaga to pewnej sumienności, jednak w ogólnym ujęciu niesie korzyści dla pracowników i pracodawcy.

Kontakt (nie)bezpośredni

Model telepracy zakłada, że osobiste kontakty między pracownikami są mniej powszechne niż interakcje prowadzone przy użyciu cyfrowych kanałów komunikacji. Najprostszym, a jednocześnie tanim rozwiązaniem jest komunikator tekstowy. W mniej pilnych, ale także obszerniejszych zagadnieniach sprawdza się poczta elektroniczna. Przekazywanie informacji można usprawnić także poprzez wdrożenie narzędzi wspierających obieg dokumentów, a w uporządkowaniu pracy w warunkach organizacji rozproszonej pomocne jest upowszechnienie w firmie elektronicznych kalendarzy dostępnych dla wszystkich członków organizacji lub poszczególnych zespołów. Z kolei wideokonferencje, które można dziś realizować przy pomocy typowego telefonu komórkowego świetnie zastąpią czasochłonne i kosztowne osobiste spotkania.

Korzyści finansowe

Zwalniając pracowników z obowiązku pracy w siedzibie firmy organizacja może w bardziej efektywny sposób wykorzystać posiadaną przestrzeń biurową. W zależności od wprowadzonych zasad pracy zdalnej pracownicy mogą współdzielić stanowiska – nie każdy pracownik potrzebuje przecież własnego biurka. Praktyka pokazuje, że telepraca pozwala zmniejszyć niezbędną liczbę stanowisk nawet o 30%. To z kolei przekłada się na oszczędności – choćby w zakresie wielkości najmowanej powierzchni, sięgające w typowej firmie od kilkudziesięciu do kilkuset tys. zł rocznie. Innym wymiarem jest możliwość zmniejszenia kosztów delegacji, a często wręcz wyeliminowanie kosztów wyjazdów służbowych realizowanych na wewnętrzne cele organizacji.

Korzyści organizacyjne

Trudne do przecenienia są też korzyści związane ze wzrostem zadowolenia pracowników oraz ich lojalności. Możliwość elastycznego łączenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym to zysk w postaci niskiej rotacji zatrudnienia i oszczędności na szkoleniach. Telepraca może okazać się ważnym czynnikiem sukcesu organizacji dostępnym przy zastosowaniu stosunkowo prostych i niekosztownych rozwiązań.

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze:

Zdecydowanie telepraca opłaca się pracodawcy w szczególności oszczędza powierzchnię biurową. Oferty telepracy można znaleźć w serwisie http://szukamepracy.pl/

dodany przez Sebastian Matysik, 16-04-2015 13:27:56