PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Wdrożenie ERP — mierzalne korzyści, na które warto poczekać

wdrożenie ERP, korzyści

Zalety systemu ERP widoczne w integracji obszarów działania czy usprawnieniu obsługi procesów biznesowych i raportowania są osiągalne niemal natychmiast po zakończeniu projektu wdrożeniowego. Istnieje jednak szeroka grupa wymiernych korzyści, których skala rośnie wraz z upływem czasu wykorzystywania systemu w firmie.

System ERP to rozwiązanie unikalne dla każdej firmy, a więc i skala korzyści płynących z jego wdrożenia jest wartością bardzo indywidualną. W wielu firmach pierwsze efekty wdrożenia są widoczne już po kilku miesiącach, jednak pełny zwrot z inwestycji następuje dopiero po kilku latach. Są to jednak wymierne korzyści, na które warto poczekać. 

Poprawa płynności finansowej

Wdrożenie ERP zwykle pozwala zoptymalizować obszary gospodarki materiałami i zasobami, a także planowania produkcji i logistyki, w taki sposób, aby przyspieszyć realizację zleceń, a jednocześnie ograniczyć niezbędne zapasy. Nawet niewielkie usprawnienia w tych obszarach często przekładają się na konkretne, nawet w skali firmy, oszczędności. Spadek średniej wartości przeterminowanych należności, zmniejszenie średnich stanów magazynowych czy szybsza realizacja zamówień to wskaźniki, które wprost oznaczają zwiększenie płynności finansowej lub uwolnienie kapitału obrotowego.

Usprawnienie procesów sprzedażowych

System klasy ERP, spinając niezależne wcześniej procesy biznesowe w cały łańcuch wartości, ułatwia odpowiednio wczesne podejmowanie działań mających na celu utrzymanie założonych planów i terminową realizację zleceń, co z kolei ma ogromne znaczenie dla sprzedaży, wizerunku i jakości relacji z klientami. Usprawnieniu procesów sprzedażowych sprzyja też łatwiejszy dostęp do informacji o historii transakcji, aktualnie przetwarzanych zamówieniach i rozrachunkach z klientami.

Łatwiejsze podejmowanie decyzji biznesowych

Środowisko ERP pełni rolę centralnego systemu informacyjnego w firmie. Łącząc informacje dotyczące wszystkich obszarów działalności, ułatwia kojarzenie faktów i podejmowanie decyzji na różnych szczeblach organizacji. Centralizacja zasobów informacyjnych oznacza też skrócenie czasu potrzebnego na przygotowanie zestawień oraz analiz przydatnych w procesach zarządczych.

Lepsze planowanie produkcji i dystrybucji

W podobny sposób system ERP działa na poziomie zarządzania poszczególnymi procesami biznesowymi. Wbudowane narzędzia ułatwiają efektywne planowanie zapasów, optymalizację wykorzystania materiałów i środków produkcyjnych, a także sprawne zarządzanie czasem pracy pracowników. Umożliwiają też systemową koordynację wzajemnie zależnych procesów.

Uszczelnienie kontroli

Za sprawą wspomnianej centralizacji informacji o prowadzonym biznesie system ERP w ogromnym stopniu ułatwia kontrolę nad całymi łańcuchami procesów biznesowych sięgających od sprzedaży, po dystrybucję towarów lub dostarczenie usług. Każde podejmowane działanie znajduje swoje odbicie w systemie informatycznym, co ogromnie ułatwia identyfikację źródeł kosztów oraz nieefektywności wpływających na obniżenie wskaźników finansowych. System ERP pozwala też uszczelnić kontrolę finansów firmy.

Bardziej optymalne i elastyczne wykorzystanie zasobów

Lepsza koordynacja działań, uszczelnienie procesów kontroli, wreszcie optymalizacja najważniejszych procesów — wszystko to przekłada się na zwiększenie efektywności organizacji w najbardziej newralgicznych punktach. Optymalizacja przejawia się też w zwiększeniu sprawności i szybkości działania firmy. To z kolei oznacza, że organizacja może na bieżąco dopasowywać rytm działania do zmieniających się potrzeb rynkowych, a także lepiej wykorzystywać nadarzające się szanse.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.