PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Po co firmie system ERP?

system ERP

Zakup systemu klasy ERP to niemała inwestycja, zaś jego wdrożenie to spory wysiłek dla całej organizacji. Mimo to rozwiązania tego typu powoli stają się standardem w przedsiębiorstwach. Dlaczego tak się dzieje?

Odpowiedź jest stosunkowo prosta i wynika z podstawowych założeń oprogramowania wspierającego planowanie zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning – ERP). Jednym z nich jest połączenie obsługi wszystkich najważniejszych obszarów biznesowych w ramach jednego, zintegrowanego środowiska informatycznego. Wdrożenie tego typu rozwiązania to – mówiąc w uproszczeniu – przeniesienie modelu działania organizacji do systemu informatycznego. Systemu, który odtąd pełnić będzie rolę centralnego układu nerwowego firmy, a także w sposób wielowymiarowy uporządkuje i usprawni działanie organizacji.

Wszystkie informacje w jednym miejscu

Idea systemu klasy ERP zakłada, że dane objemujące jak najszerszy zakres działania firmy są gromadzone w jednej, centralnej bazie danych i stają się dostępne w czasie rzeczywistym na potrzeby raportów zarządczych oraz analiz biznesowych. Dużo łatwiejsze staje się więc śledzenie trendów czy poszukiwanie związków przyczynowo-skutkowych aż do poziomu pojedynczych operacji biznesowych. Skrócenie obiegu informacji w firmie oraz łatwiejszy dostęp do jednolitych w skali całej firmy  i najbardziej aktualnych danych wprost przekładają się na poprawę sprawności organizacji oraz jakości podejmowanych decyzji. Następuje eliminacja tzw. silosów informacyjnych, a poszczególne działy biznesowe przestają funkcjonować jak niezależne organizacje i mogą sprawnie realizować procesy często wykraczające przecież poza kompetencje jednej komórki.

Optymalizacja = oszczędności

System ERP pełni rolę jednego środowiska dającego kompleksowy wgląd w sposób działania firmy. Usprawnienie obiegu informacji niesie za sobą możliwość łatwego kojarzenia zachodzących w firmie zdarzeń oraz systematycznego wdrażania usprawnień. Dostęp do spójnych, aktualnych informacji biznesowych (gwarantowany przez system ERP) przyczynia się do lepszego planowania działania organizacji, a także szybszego reagowania na zmiany otoczenia. Korzystanie z systemu ERP uławia też optymalne gospodarowanie zasobami organizacji oraz koordynację działań sprzedażowych z procesami produkcyjnymi czy dystrybucyjnymi. A takie usprawnienia przekładają się na znaczne oszczędności czasu, a w efekcie na obniżenie kosztów obsługi realizowanych w firmie procesów.

Dopasowanie do potrzeb

Nowoczesny system ERP charakteryzuje się rozproszoną, wysoce elastyczną architekturą, która ułatwia dostosowanie rozwiązania do specyficznych dla każdej organizacji potrzeb biznesowych i organizacyjnych, a także indywidualnych oczekiwań poszczególnych użytkowników. Dzisiejsze rozwiązania klasy ERP mocno różnią się pod tym względem od monolitycznych systemów, które dominowały na rynku kilkanaście lat temu. Nie są to już aplikacje przygotowane z myślą tylko o najwyższym kierownictwie, gdzie rola pracowników szeregowych sprowadza się tylko do wprowadzania danych. Dziś takie rozwiązania pełnią rolę narzędzi wspierających codzienną pracę pracowników różnych szczebli. Co więcej, system ERP wręcz powinien być skonfigurowany tak, aby każdy z pracowników miał do dyspozycji tylko narzędzia potrzebne na jego stanowisku i to uporządkowane w sposób gwarantujący wygodnę i efektywną pracę.

Źródło korzyści i przewagi

W systemach ERP zaszyte są pewne standardowe rozwiązania, które mogą posłużyć za wzorzec przy opracowywaniu optymalnego przebiegu procesów biznesowych. Wdrożenie systemu klasy ERP niesie za sobą także szereg długofalowych, mierzalnych korzyści, które przyczyniają się do poprawy rentowności firmy i mogą stanowić źródło przewagi konkurencyjnej.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.