PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Big Data i ERP — jak analizować dane?

analizować dane

W dzisiejszych czasach każda organizacja generuje, gromadzi i przetwarza ogromne ilości danych. I nie chodzi tu już tylko o dane transakcyjne, w naturalny sposób obsługiwane przez systemy klasy ERP. Dla konkurencyjności firm coraz bardziej istotny staje się szybki dostęp do wspomagających procesy decyzyjne odpowiednio wyselekcjonowanych i przetworzonych danych, uzyskiwanych z wielu różnych (w tym także zewnętrznych) systemów przetwarzania danych oraz innych źródeł. W jaki sposób zatem analizować dane, aby z terabajtów gromadzonych informacji uzyskiwać wiedzę o dużej wartości dla danego biznesu?

Chęć zwiększenia efektywności biznesu oraz podniesienia konkurencyjności organizacji oznacza konieczność podejmowania decyzji w przemyślany i usystematyzowany sposób. Zamiast polegać na intuicji menedżerów należy systematycznie gromadzić i przetwarzać dane, aby to właśnie na takiej podstawie podejmować strategiczne decyzje. Optymalizacja kluczowych obszarów biznesu wymaga sięgnięcia po szczegółowe informacje o przebiegu procesów, a także po dane dodatkowe, docierające do firmy za pośrednictwem różnych kanałów. W efekcie organizacja jest zmuszona gromadzić i analizować dane nie tylko w coraz więszej ilości, ale także o coraz szerszym zakresie.

Dużo danych, duży problem?

Mnogość i zróżnicowanie danych powodują, że Big Data staje się zjawiskiem powszechnym dla każdej organizacji. Aby nie utonąć w zalewie informacji warto podejść do analizy Big Data w sposób kompleksowy i usystematyzowany. Osiągnięcie oczekiwanych korzyści wymaga zwykle modernizacji posiadanych rozwiązań oraz integracji – na jak największą skalę – dostępnych danych. Tymczasem rozwiązania biznesowe starszej generacji często uniemożliwiają skuteczną integrację danych – utrudniając dostęp do zgromadzonej w firmie wiedzy, ograniczają realną wartość Big Data. Stąd kluczowa może tu być modernizacja wykorzystywanego w firmie oprogramowania. Należy jednak pamiętać, że punktem odniesienia dla szerszych analiz biznesowych jest odpowiedni system klasy ERP, jako rozwiązanie, do którego spływają wszystkie dane transakcyjne.

Szybkie i sprawne działanie

W czasach dużej zmienności warunków gospodarczych istotne znaczenie ma szybkość dostępu do zagregowanych i odpowiednio przetworzonych danych. Dziś jest już to możliwe, bo rynek oferuje różne rozwiązania informatyczne, które pozwalają analizować dane zgromadzone w systemie ERP oraz napływające do firmy z innych źródeł. Przykładem takiego narzędzia jest, oparta na mechanizmach pozwalających analizować dane w technologii in-memory, platforma Xpertis analizy BI. Wykorzystując technologię QlikView, oprogramowanie uzupełnia możliwości systemu ERP w zakresie wielopłaszczyznowej analizy danych. Ścisła integracja środowiska analitycznego z oprogramowaniem klasy ERP daje możliwość stworzenia w pełni spójnego, elastycznego, przyjaznego użytkownikom i wysoce wydajnego środowiska raportowania i analiz biznesowych. Środowiska uwzględniającego fakt, że w każdym z obszarów działania organizacji – sprzedaży, finansach, zaopatrzeniu, czy produkcji – potrzebny jest inny zestaw analiz i wskaźników. Duże znaczenie dla skuteczności narzędzi analitycznych ma też przyjazny, graficzny sposób wizualizacji danych.

Wielki potencjał Big Data

Potencjał danych – tych gromadzonych w systemach klasy ERP od lat oraz tych, na bieżąco docierających do organizacji – jest ogromny. Zwykle umiejętne wykorzystanie informacji pozwala zwiększyć produktywność i efektywność całej organizacji, przewidzieć określone zdarzenia i uzyskać przewagę nad konkurentami. Odpowiednio dobrane, zintegrowane narzędzia pozwalają w efektywny sposób analizować dane, także duże i zróżnicowane Big Data, w każdej niemal firmie. Organizacja musi jednak dysponować procedurami pozwalającymi rzeczywiście skonsumować zgromadzoną wiedzę. Często wymaga to zasadniczej zmiany podejścia do kwestii zarządzania danymi oraz wykorzystania analiz w procesach decyzyjnych.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.