PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

E-kontrole podatkowe z wykorzystaniem JPK. Jak przygotować firmę na te zmiany?

e-kontrole

Od 1 lipca 2016 r. duże firmy (a pozostałe od lipca 2018 r.) będą podlegały elektronicznej kontroli podatkowej*. Urzędy skarbowe będą miały prawo wymagać od nich danych finansowych dostarczonych z wykorzystaniem ściśle określonych schematów. Dla przedsiębiorstw oznacza to konieczność nie tylko aktualizacji użytkowanych systemów informatycznych, ale także przygotowania organizacyjnego na e-kontrole.

Co to jest JPK?

E-kontrole podatkowe będą prowadzone z wykorzystaniem Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). To format danych, za pomocą którego firmy będą zobligowane do przesyłania w sposób elektroniczny (w pliku xml) swoich danych z ewidencji na potrzeby kontroli skarbowej. Brak przekazania JPK na wezwanie kontroli będzie skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową.

Czemu posłużą e-kontrole?

Wprowadzenie JPK ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego. E-kontrole będą przebiegać dokładniej, szybciej i sprawniej, co oznacza, że będzie można przeprowadzić ich więcej niż kontroli tradycyjnych. Efektem tego ma być wyższa efektywność ściągania podatków oraz zwiększenie wykrywalności wszelkich nieprawidłowości.

Szczegółowe dane dostarczane służbom skarbowym posłużą również do prowadzenia bardziej zaawansowanych kontroli krzyżowych (weryfikacji dokumentów posiadanych przez obie strony: podatnika i jego kontrahenta).

Co skontroluje fiskus za pomocą JPK?

Konstrukcja JPK zawiera 7 odrębnych i bardzo szczegółowych struktur raportowych, obejmujących:

1. Księgi rachunkowe (zestawienia obrotów i sald dla wszystkich kont analitycznych, z podaniem zespołu i kategorii konta oraz wartości obrotów jak na zestawieniu księgowym, dzienniki z uwzględnieniem nagłówków wszystkich zaksięgowanych dokumentów, zapisy z podaniem wszystkich pozycji zaksięgowanych dokumentów);

2. Wyciągi bankowe (numer rachunku bankowego, pozycje wyciągów bankowych, wartości zbiorcze wyciągów);

3. Ewidencje zakupu i sprzedaży (pozycje rozliczeń VAT dotyczące sprzedaży i zakupów);

4. Faktury (wszystkie — zarówno sprzedaży, jak i zakupu — faktury VAT, z podaniem symbolu, dat, danych stron transakcji, wartości wg stawek VAT, pozycji z faktury oraz oznaczenia szczególnych przypadków);

5. Magazyn (oznaczenie magazynu, dokumenty magazynowe ujęte w księgach, pozycje dokumentu ze szczegółowym opisem);

6. Podatkową księgę przychodów i rozchodów;

7. Ewidencję przychodów.

Duża szczegółowość tych struktur spowoduje, że przy wykorzystaniu JPK organy kontrolne będą miały wgląd praktycznie we wszystkie dane ewidencjonowane w księgach podatkowych firmy.

Aktualizacja systemów informatycznych

O możliwość generowania plików JPK w użytkowanych przez przedsiębiorstwa systemach informatycznych zadbają z pewnością sami producenci rozwiązań. W zależności od rodzaju i zakresu umowy serwisowej zawartej z dostawcą oprogramowania biznesowego przedsiębiorcy albo otrzymają nową funkcjonalność bezpłatnie, albo będą musieli ponieść koszty wdrożenia aktualizacji.

Firmy, które pracują na starych wersjach systemów, powinny zadbać o wdrożenie nowych wersji użytkowanego oprogramowania, gdyż do starszych wersji nie będą wykonywane wspomniane wcześniej aktualizacje. Dobrze zrobić to już dziś, bo realizacja takiego projektu informatycznego wymaga czasu, a w momencie otrzymania wezwania do e-kontroli firma nie zdąży już dokonać niezbędnych aktualizacji.

Przygotowanie organizacji na e-kontrole

Zanim jednak przedsiębiorstwo wdroży nową wersję oprogramowania rozbudowaną o możliwość generowania plików JPK, powinno zweryfikować swoją gotowość na e-kontrole. Należy sprawdzić, skąd i jakie dane są przez firmę ewidencjonowane, czy można je zintegrować na potrzeby e-kontroli i czy są one wystarczające do poprawnego zasilenia JPK.

Wynikiem tych prac powinny być ustalenia dotyczące źródeł danych, sposobu ich pobierania, weryfikowania oraz procedury zapewniające ich poprawność. Mogą tu się także pojawić wymagania dotyczące modyfikacji, np. w zakresie integracji systemu finansowo-księgowego z systemem sprzedaży innego producenta.  

To podatnik odpowiada za jakość przekazanych danych i to w jego interesie jest jak najlepsze przygotowanie się do e-kontroli. Dobrze zatem, jeśli w procesie przygotowania organizacyjnego może liczyć na wsparcie dostawcy systemu informatycznego, który wykonana odpowiednie analizy i doradzi najlepsze rozwiązania, przez co pozwoli przedsiębiorcy uzyskać świadomość przekazywanych danych i poczucie bezpieczeństwa. 

…………………………………………………………………………..

* Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw wprowadziła art. 193 dotyczący e-kontroli.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.