PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Które procesy biznesowe firmy logistycznej najłatwiej przenieść do chmury?

procesy biznesowe

Cloud computing coraz śmielej wkracza na biznesowe salony. Firmy logistyczne, ze względu na swoją biznesową specyfikę, szczególnie powinny zwrócić uwagę na tę klasę rozwiązań informatycznych — nie tyle pod kątem oszczędności na sprzęcie, co korzyści na procesach.

Oto krótka lista zawierająca najważniejsze procesy biznesowe firmy logistycznej i opis tego, jak naturalne jest dla nich środowisko rozwiązań IT dostępnych w formie usług.

Pozyskanie zamówień

Klient składa zamówienie poprzez infolinię/telefon, portal samoobsługowy, konsultanta handlowego, bezpośrednio w punkcie przyjmowania zleceń. Żeby uniknąć sytuacji, w której konsultant prezentuje inne usługi niż jest to zapisane w cenniku na stronie internetowej, informacje o produktach/usługach logistycznych powinny być identyczne w każdej końcówce systemu dostępu.

Im większa liczba obsługiwanych klientów i realizowanych przez nich zleceń, tym większa liczba połączeń/wejść podmiotów zewnętrznych do systemu informatycznego obsługującego procesy biznesowe składania zamówień. Oznacza to większe ryzyko wystąpienia szkodliwych zjawisk, jeśli portal zamówień funkcjonuje wewnątrz firmowej infrastruktury IT.

Cechy chmurowe procesu (cechy): mobilność, bezpieczeństwo, skala.

Łatwość przeniesienia w chmurę (łatwość): wysoka.

Przetwarzanie zamówień

Obciążenie infrastruktury IT zależy od skali zamówień. Ich treść i zakres może ulegać zmianie: klienci mogą wprowadzać poprawki, pracownicy firmy mogą kontaktować się z klientami i precyzować podane informacje. Dane klientów to dane wrażliwe i muszą być przechowywane i przetwarzane z zachowaniem określonych wymogów bezpieczeństwa i dostępu.

Cechy: skala (jako zmienność zużycia zasobów IT), bezpieczeństwo (w stosunku do danych), koszty (jako utrzymanie infrastruktury poza szczytami zamówień, zapewnienie ciągłości działania), mobilność.

Łatwość: faktycznie wysoka, ale postrzegana jako wysoka, średnia lub niska (klienci mogą uważać, że ich dane i procesy biznesowe realizowane w środowisku chmurowym są niezbyt bezpieczne, podczas gdy w rzeczywistości ich bezpieczeństwo jest wyższe niż we własnej, firmowej serwerowni).

Zarządzanie finansami (w tym budżetowanie)

Procesy biznesowe w ramach zarządzania finansami są ściśle związane z danymi pozyskiwanymi w procesach składania i realizacji zamówień. Z różnych przyczyn (awarie, edycja zamówienia, zdarzenia losowe) parametry zlecenia mogą ulec zmianie, a w związku z tym zmienia się również zysk z zamówienia. Jeśli system informatyczny potrafi przyjąć te zmiany i przeliczyć je na bieżąco, menedżer od razu otrzymuje informację i może błyskawicznie zareagować, zmieniając parametry zamówienia. Opcjonalnie, można ustawić odpowiednie reguły, aby system automatycznie reagował na zdarzenia zwiększające koszty realizacji zamówienia.

Cechy: skala (w znaczeniu: łatwość zmiany).

Łatwość: średnia.

Realizacja zamówień

W momencie fizycznego odbioru wysyłki potwierdzenie tego zdarzenia może natychmiast trafić do systemu. Od razu też kierowca/dostawca ma możliwość wpisania uwag z procesu, które mogą wpłynąć na inne dostawy (np. korek na trasie, awaria dostawy, niezgodność dostawy z zamówieniem itp.) — te już w trakcie realizacji oraz te dopiero planowane.

Cechy: mobilność, koszty (potencjalnie).

Łatwość: wysoka.

Zarządzanie flotą, kierowcami, personelem technicznym

Te procesy biznesowe polegają na monitorowaniu, utrzymaniu i rozwoju floty oraz przypisywaniu zleceń poszczególnym pracownikom (przy udziale danych z procesów HR).

Cechy: mobilność, skala (liczba pojazdów, kierowców, personelu technicznego), koszty (w powiązaniu z procesami zakupowymi).

Łatwość: średnia.

Zarządzanie zakupami

Im większa skala zakupów, tym większe oszczędności na ich kosztach. Monitorowanie bieżącego zużycia może odbywać się automatycznie (poprzez np. czujniki w samochodach) lub ręcznie (poprzez wprowadzenie przez pracownika). Jeśli firma korzysta z portalu internetowego dostawcy lub sama prowadzi portal z obsługą zamówień zakupowych, bezpieczniejsze jest umieszczenie go poza środowiskiem wewnętrznym.

Cechy: mobilność, skala, koszty.

Łatwość: średnia.

Controlling (finansowy, prawny)

Środowisko controllingowe powinno być wydzielone od produkcyjnego, żeby wyeliminować bieżące zmiany oraz dostęp osób nieuprawnionych. Chmura to świetna odpowiedź, ponieważ można bez problemu ustawić nowe, oddzielne środowisko, które będzie powoływane wyłącznie w momencie prowadzenia procesów controllingu (czyli odpadają koszty utrzymania poza okresem korzystania) i które z definicji środowisk w chmurze można oddzielić od reszty systemów. I to nie tylko w ramach innej maszyny wirtualnej, ale też innego centrum danych lub wręcz innego dostawcy.

Cechy: skala, mobilność, koszty, bezpieczeństwo.

Łatwość: wysoka, średnia lub niska (ze względu na powiązania z innymi procesami łatwość jest większa, im bardziej są one zinformatyzowane i realizowane w chmurze).

Marketing i zarządzanie relacjami z klientami

Rozwiązania chmurowe polepszają jakość współpracy i wymiany informacji z dostawcami, monitorowania zamówień oraz efektów akcji promocyjnych, a także jakość kontaktów bezpośrednich z klientami, umożliwiając indywidualizację komunikatów po przystępnych kosztach. Im więcej dostawców i klientów ma bezpośredni wgląd w te procesy biznesowe (oraz w ich edycję), tym bezpieczniej jest trzymać je poza infrastrukturą firmową.

Cechy: mobilność, bezpieczeństwo, skala.

Łatwość: wysoka.

HR

Przepisy nie zakazują trzymania i przetwarzania danych pracowniczych poza firmą. Najczęściej wymagają zapewnienia odpowiednich środków bezpieczeństwa, które dostawcy usług chmurowych mają zwykle znacznie lepsze niż środki własne firm. Nie jest również problemem uzyskanie od dostawców szczegółów tych zabezpieczeń, aby wpisać je w raport wewnętrzny lub dla instytucji kontrolujących branżę. Należy przy tym pamiętać, że procesy biznesowe HR przebiegają zarówno w firmie, jak i poza nią (np. składanie wniosków urlopowych lub wprowadzanie wydatków projektów).

Cechy: koszty, skala (liczba pracowników i stopień indywidualizacji obsługi ich danych np. do tworzenia planu szkoleń lub ścieżek kariery), bezpieczeństwo, mobilność.

Łatwość: wysoka.

IT

Procesy biznesowe w tym obszarze obejmują tworzenie i testowanie nowych usług informatycznych, utrzymywanie na wysokim poziomie technicznej jakości infrastruktury (sprzętu i oprogramowania), bieżącą obsługę i rozwój systemu, reagowanie na awarie.

Cechy: koszty (utrzymania i rozwoju infrastruktury), skala (liczba oddziałów, punktów składania zamówień przez klientów, produktów).

Łatwość: wysoka.

Strategiczny rozwój

Procesy biznesowe związane z ustalaniem kierunku rozwoju firmy zależą od jakości danych z innych procesów. Jeśli jest ona wysoka i jeśli analizowane są różne źródła, nie tylko te będące w posiadaniu firmy, wtedy wnioski są lepsze i głębsze. Pracownicy (potencjalnie: każdego szczebla) mogą składać pomysły i projekty innowacyjne, wspólnie pracować nad usprawnieniami, wymieniać się wiedzą i uwagami.

Cechy: bezpieczeństwo, skala, mobilność.

Łatwość: średnia (rozwiązania dla zarządu), wysoka (rozwiązania dla pracowników).

Jak widać z powyższego zestawienia, procesy biznesowe w większości są dość łatwe do przeniesienia w chmurę. Firmy jednak posiadają wieloletnie przyzwyczajenia i nie zawsze dysponują najnowszą wiedzą na temat rozwiązań chmurowych (ich kosztów, bezpieczeństwa, mobilności, skali). I to wciąż jeszcze często stanowi o braku zaufania do cloud computingu.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.