PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Narzędzia analityczne, czyli jak zamienić dane w informacje

narzędzia analityczne

Narzędzia analityczne pozwalające w przystępny sposób sięgnąć do zgromadzonych w firmie informacji i umożliwiające swobodne eksplorowanie danych biznesowych stają się dziś rozwiązaniami niezbędnymi dla każdego menedżera. Dzięki nim cała organizacja jest w stanie szybciej i trafniej reagować na zdarzenia gospodarcze.

Każda firma w toku codziennych operacji biznesowych pozyskuje i generuje różnego rodzaju cząstkowe dane. Ich odpowiednie połączenie i wykorzystanie staje się źródłem informacji odgrywających istotną rolę w procesach sprzedaży, oceny szans rynkowych, podnoszenia sprawności organizacji czy minimalizacji ryzyka. Umiejętne zastosowanie takiej wiedzy w toku działalności pozwala zdobywać przewagę nad konkurencją i skuteczniej pozyskiwać rentowne kontrakty, co ma kluczowe znaczenie dla rozwoju każdej organizacji. Nic dziwnego, że informacja jest dziś nazywana najcenniejszym zasobem biznesowym.

Nie powinno też dziwić, że kolejne firmy inwestują coraz większe środki w systemy, które pozwalają przechowywać i przetwarzać dane biznesowe na szeroką skalę. Nie zawsze jednak tego typu inwestycje idą w parze z oczekiwanymi korzyściami biznesowymi. Chęć szybkiego wykorzystania rozbudowanych analiz nie zawsze bywa podejściem racjonalnym. Często lepiej jest zacząć od drobnych usprawnień wynikających z możliwości zintegrowania dostępnych danych i skorelowania informacji dotyczących pozornie niepowiązanych ze sobą zdarzeń biznesowych.

Zintegrowana informacja

Dzisiejsze narzędzia analityczne, choć oparte na zaawansowanych algorytmach, nie wymagają od użytkowników kompetencji programistycznych czy statystycznych. Nowoczesne rozwiązania, takie jak oferowane przez Macrologic narzędzia Qlik, umożliwiają natomiast m.in. swobodne drążenie zasobów informacyjnych, odkrywanie wzajemnych zależności i korelacji trendów. Dzięki temu, QlikView i Qlik Sense, jako rozwiązania skierowane przede wszystkim do użytkowników biznesowych, wyposażone w szerokie możliwości wizualizacji danych, pozwalają odkrywać zależności pomiędzy informacjami w dość naturalny sposób. Wnioski wynikające z tego rodzaju analiz mają często ogromne znaczenie dla efektywności biznesu. Ułatwiają też wdrażanie działań optymalizacyjnych. Kluczowe znaczenie ma tu fakt, że każdy uprawniony użytkownik, bazując na dostępnych dla niego zbiorach danych, może samodzielnie wykorzystać takie narzędzia analityczne z korzyścią dla swojego — i nie tylko — obszaru kompetencyjnego. W szczególnym stopniu dotyczy to menedżerów średniego szczebla.

Zastosowanie nowoczesnych systemów analitycznych w roli bezpośredniego wsparcia dla decyzji podejmowanych na poziomie operacyjnym przekłada się na dalej idące usprawnienia. Dostępne są dziś narzędzia analityczne, które za pomocą przejrzystego, graficznego interfejsu umożliwiają nawet szeregowym pracownikom podejmowanie lepszych, bo podpartych twardymi danymi biznesowymi, decyzji. W ten sposób — często za pośrednictwem relatywnie prostych optymalizacji, wprowadzanych równolegle w wielu punktach organizacji — następuje znacząca poprawa funkcjonowania całego przedsiębiorstwa.

Przyszłość w automatyzacji

Jednym z istotniejszych trendów rozwoju oprogramowania Business Intelligence jest dziś wykorzystanie analityki do wsparcia procesów operacyjnych. Oznacza to, że narzędzia analityczne, od lat pełniące rolę wartościowego narzędzia wspierającego planowanie i decyzje o charakterze strategicznym, nabierają znaczenia także w odniesieniu do działań operacyjnych. Wykorzystywane do analiz typowych dla sprzedaży czy logistyki mają istotne znaczenie w optymalizacji samego sposobu działania osób, które je użytkują. Stąd zaś krótka droga do zautomatyzowania najbardziej powtarzalnych operacji, odciążenia pracowników, a przez to zwiększenia ich zaangażowania w działania rozwojowe, wymagające większej kreatywności.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.