PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

W stałym kontakcie z dostawcami i podwykonawcami. Nowe możliwości optymalizacji biznesu

możliwości optymalizacji

Integracja sięgająca bezpośrednio systemów wspierających kluczowe procesy u poszczególnych podmiotów współpracujących w ramach jednego łańcucha wartości stwarza nowe możliwości optymalizacji biznesu.

Relacje pomiędzy klientami i dostawcami, zwłaszcza w sektorze B2B, systematycznie się zacieśniają. Jest to wynik globalizacji, konkurencyjności rosnącej w skali światowej, a także stałej presji na redukcję kosztów i podnoszenie efektywności działania. Chociaż możliwości optymalizacji oraz wprowadzania usprawnień na dużą skalę w większości firm zostały już wyczerpane, to nadal ujawniane są potencjalne dodatkowe usprawnienia w konkretnych obszarach biznesu. Jednym z najważniejszych jest poprawa współpracy w ramach łańcuchów wartości. Potencjalne ulepszenia dotyczą tu szybkości, jakości oraz sposobu wymiany informacji pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami.

Lepsza współpraca dzięki komunikacji elektronicznej

Praktycznie żadna średnia lub większa firma nie jest dziś w stanie z powodzeniem i w pełni realizować swoich celów biznesowych bez współpracy z innymi podmiotami. Na tej współpracy często budowane są całe modele biznesowe. Powszechnie znane są przykłady młodych, osiągających sukcesy firm, które, nie posiadając własnego majątku, z powodzeniem świadczą różnego rodzaju usługi lub produkują pożądane towary. W takich warunkach w naturalny sposób dochodzi do zacieśnienia relacji z dostawcami. Ściśle kooperujące ze sobą firmy obustronnie wdrażają rozwiązania ułatwiające współpracę. Z pewnością należą do nich rozmaite interfejsy komunikacyjne, systemy typu EDI (Electronic Data Interchange) czy portale B2B.

Dzięki takim rozwiązaniom całość wymiany dokumentacji związanej z zamówieniami odbywa się drogą cyfrową, a pracownicy mogą na bieżąco weryfikować stany magazynowe dostawców. Podobne usprawnienia dotyczą także obsługi dystrybucji. Współpracujące w tym obszarze firmy mogą na bieżąco kontrolować stany magazynowe czy plany dostaw.

Wiele firm jak jeden organizm

Korzyści wynikające z większej dostępności informacji o możliwościach produkcyjnych lub dostawach po stronie partnerów są bardzo konkretne. Przykładowo, integracja systemów wspierających kluczowe procesy biznesowe bezpośrednio z rozwiązaniami obsługującymi m.in. gospodarkę magazynową dostawców pozwala planować kolejne działania tak, jakby potrzebne surowce znajdowały się już na stanie poszczególnych zakładów produkcyjnych, z uwzględnieniem opóźnień potrzebnych na dostawę. Tego rodzaju możliwości optymalizacji bywają nieocenione dla handlowców i planistów. Dużo łatwiej jest też zapewnić klientom precyzyjną informację na temat terminu realizacji zamówienia.

Podobne możliwości optymalizacji mogą rozciągać się na cały łańcuch powiązań biznesowych, co stanowi znaczące usprawnienie we wzajemnej wymianie informacji sprzedażowych. Taka komunikacja pozwala też zacieśnić współpracę z poszczególnymi dostawcami, tak jak gdyby wszystkie zaangażowane podmioty tworzyły jeden spójny organizm, a przy tym uwzględnia możliwość współpracy z firmami spoza danego łańcucha.

Precyzja informowania

Kwestią ustaleń jest zakres dostępnych danych. I tak na przykład najbardziej zaufani kontrahenci mogą mieć dostęp nie tylko do danych na temat faktycznych stanów magazynowych, ale także do planów produkcyjnych czy prognoz dotyczących zaopatrzenia.

Już na etapie integracji systemów konieczne jest jednak zapewnienie przejrzystości przesyłanych drogą elektroniczną komunikatów. Co ważne, nowoczesne rozwiązania integracyjne są wyposażone w mechanizmy walidacji danych, które uniemożliwiają użytkownikom wprowadzenie do systemu błędnych lub niepełnych informacji. Możliwości optymalizacji wynikają tu m.in. z ograniczenia liczby błędów i nieścisłości, a także zapewnienia bezpieczeństwa oraz aktualności informacji biznesowych.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.