PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Zaufanie nie zawsze wystarczy, czasem warto sprawdzić kontrahentów

sprawdzić kontrahentów

Możliwość łatwego sprawdzania stanu zadłużenia kontrahentów ułatwia podejmowanie kluczowych decyzji handlowych, pozwala lepiej planować przepływy pieniężne i jest kolejnym przykładem obszaru działania, w którym biznes może opierać się na twardych danych.

Jedną z najważniejszych cech efektywnego biznesu jest obecnie wysoka zdolność adaptacji do zmian rynkowych. Duża zmienność dotyczy zarówno przebiegu procesów biznesowych, jak i zakresu współpracy z partnerami biznesowymi. Ponadto klienci są dziś bardziej niż w przeszłości skłonni do twardego negocjowania warunków umów lub częstej zmiany dostawców. Na to nakładają się wyzwania biznesowe związane choćby z zatorami płatniczymi. Z perspektywy osób zarządzających sprzedażą niezbędne staje się, z jednej strony, elastyczne podejście do kształtowania cen transakcyjnych, a z drugiej — oparcie działań handlowych na chłodnej kalkulacji ryzyka.

W jaki jednak sposób wybierać rzetelnych partnerów biznesowych, skoro od jakości współpracy oraz efektu finalnego zależą obopólne korzyści? Jak sprawdzić kontrahentów, a zarazem ograniczyć ryzyko biznesowe? Z pomocą przychodzą tu nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie: systemy analityczne, które na bazie dostępnych informacji ułatwiają podejmowanie krytycznych decyzji i pozwalają łatwo sprawdzić kontrahentów, z którymi firma zamierza podjąć współpracę. Do efektywnego działania potrzebują one jednak informacji dotyczących historycznej oraz bieżącej oceny rzetelności konkretnych firm.

Sprawdzić kontrahentów

Bazą do podejmowania decyzji o przyznaniu danemu klientowi preferencyjnych warunków handlowych mogą być, przykładowo, zebrane w systemach sprzedażowych informacje na temat historycznych relacji z daną firmą. W ten sposób nie da się jednak sprawdzić kontrahentów, których nie dotyczyła dotychczasowa współpraca. Aby podobną weryfikację przeprowadzić w przypadku nowych klientów, niezbędne staje się użycie zewnętrznych zbiorów danych lub usług związanych z oceną rzetelności podmiotów gospodarczych. Z perspektywy dostawcy jest to z pewnością wysiłek wart zachodu.

Jednym z narzędzi pozwalających sprawdzić kontrahentów jest Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA. Pełniąc rolę biura informacji gospodarczej, KRD dostarcza użytecznej wiedzy na temat ewentualnego zadłużenia przedsiębiorców. W Rejestrze sprawdzić można również, czy dany podmiot terminowo reguluje płatności. Kluczowa jest jednak szybkość dostępu do tego rodzaju informacji.

W tej sytuacji bardzo praktyczne okazuje się rozwiązanie, które zaproponowaliśmy naszym klientom. Na mocy współpracy z Krajowym Rejestrem Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA firma Macrologic wprowadziła funkcjonalność weryfikacji wypłacalności podmiotów bezpośrednio z poziomu systemu Macrologic ERP (dawniej: Xpertis). Za sprawą tego narzędzia użytkownicy systemu Macrologic ERP mogą w łatwy sposób sprawdzić wysokość zadłużenia kontrahentów i zweryfikować ich rzetelność.

Szereg korzyści biznesowych

Dla osób zarządzających narzędzia pozwalające sprawdzić, w jaki sposób potencjalni kontrahenci podchodzą do kwestii rozliczeń, ułatwiają ocenę ryzyka biznesowego i zmieniają pozycję w negocjacjach sprzedażowych. Dają też możliwość zabezpieczenia się przed nieuczciwymi klientami, a także umożliwiają bardziej trafne planowanie przepływów pieniężnych. W obliczu wysokiej konkurencyjności rynków i potrzeby aktywnego zabiegania o kolejne transakcje weryfikacja wiarygodności biznesowej nabiera także dodatkowego wymiaru. Pozwala bowiem bardziej trafnie oszacować ryzyko transakcji z poszczególnymi kontrahentami, co z kolei umożliwia oferowanie rzetelnym klientom bardziej dogodnych warunków współpracy, a zarazem daje możliwość eliminowania potencjalnych zatorów płatniczych.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.