PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Chmura obliczeniowa sposobem na bardziej elastyczne finanse

finanse

Model chmury obliczeniowej pozwala istotnie obniżyć bariery inwestycyjne towarzyszące wdrożeniom nowych rozwiązań informatycznych. Umożliwia też elastyczne dostosowywanie struktury wydatków przeznaczanych na takie rozwiązania, a także stwarza szanse sięgnięcia po niedostępne w inny sposób wyspecjalizowane narzędzia.

Usługi dostosowane do potrzeb

Chmura obliczeniowa, jako nowy sposób korzystania z rozwiązań IT, znacząco ułatwia dostęp do zaawansowanych narzędzi biznesowych. Za sprawą tego modelu wykorzystanie rozwiązań IT staje się łatwiejsze, osiągalne w krótszym czasie i niższymi nakładami. Jest to korzyść wyjątkowo cenna zwłaszcza dla średnich i małych przedsiębiorstw, których finanse nie pozwalają na kosztowne inwestycje w rozwiązania informatyczne. Korzystając z modelu chmurowego, mniejsze firmy zyskują także możliwość sięgnięcia po systemy i usługi stworzone z myślą o większych konkurentach i mniej dostępne cenowo dla mniejszych podmiotów. Podobnie jest w przypadku wysoce specjalizowanych narzędzi branżowych. Z wyspecjalizowanych aplikacji w łatwy sposób mogą skorzystać także większe firmy (czy nawet samodzielnie poszczególne działy biznesowe). Na tym jednak wpływ modelu cloud computing na finanse organizacji się nie kończy.

Elastyczność także na poziomie kosztów

Chmura obliczeniowa, podobnie jak klasyczny outsourcing usług IT, pozwala w istotny sposób zmienić strukturę kosztów związanych z użytkowaniem rozwiązań informatycznych. Wydatki w innym modelu zaliczone do kosztów stałych za sprawą outsourcingu — powiększone, co prawda, o marżę dostawcy — stają się pozycją rachunku kosztów zmiennych, opłacanych w ustalonym cyklu rozliczeniowym.

W odróżnieniu od typowego outsourcingu usług IT chmura obliczeniowa umożliwia także zmniejszenie presji na finanse przedsiębiorstwa. Taką korzyść daje możliwość elastycznego i dość dynamicznego dostosowywania zakresu świadczonych usług do potrzeb, ale też uwzględnianie możliwości finansowych organizacji — miejsce długoterminowych umów outsourcingowych zajmują kontrakty podlegające negocjacji w krótkiej perspektywie. Duże znaczenie ma tu fakt, że większość dostawców rozwiązań chmurowych daje swoim klientom możliwość całkowitej rezygnacji z wykorzystania usług w jednym okresie rozliczeniowym, aby w kolejnym przywrócić liczbę stanowisk użytkowanych wcześniej. Jest to skrajność, jednak w przypadku niektórych rozwiązań oraz działalności o wysokiej sezonowości może mieć realny wpływ na finanse firmy.

Istotną różnicą są także, zdecydowanie niższe niż w przypadku tradycyjnych wdrożeń, bariery inwestycyjne. W przypadku wykorzystania usług oferowanych za pośrednictwem chmury obliczeniowej koszty związane z uruchomieniem rozwiązań IT są zwykle zerowe lub ograniczone do minimum.

Ograniczenia chmury

Decydując się na wdrożenie usług chmurowych, firma musi jednak pamiętać, że ich elastyczność jest zwykle ograniczona długością okresu rozliczeniowego. Wszelkie zmiany dotyczące liczby dostępnych dla danej organizacji stanowisk lub zakresu funkcjonalnego najczęściej są uwzględniane dopiero w kolejnym cyklu. Takie modyfikacje zmiany zakresu obowiązującego planu w trakcie trwania okresu rozliczeniowego zazwyczaj wiążą się z dodatkowymi opłatami.

Troska o finanse i minimalizację kosztów usług świadczonych w modelu chmury obliczeniowej nakłada więc na osoby decydujące o zakresie wykorzystania oferowanych w ten sposób rozwiązań obowiązek długofalowego planowania potrzeb i rozważnego dysponowania dostępnymi licencjami. Wyjątkiem od tej reguły są zwykle usługi infrastrukturalne (IaaS) rozliczane na podstawie faktycznego wykorzystania zasobów informatycznych (na przykład: mocy obliczeniowej, przepustowości łączy, pamięci operacyjnej lub przestrzeni dyskowej) dostawcy.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.