PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Nowoczesny controlling jako wartość dodana w biznesie

controlling

Większa świadomość kosztowa otwiera drogę do szeregu optymalizacji, pozwalających usprawnić prowadzony biznes nie tylko w obszarze wydatków.

Controlling to specyficzne, umiejscowione zwykle pomiędzy funkcjami zarządzania i kontroli, narzędzie kadry kierowniczej. Trudno o lepsze i bardziej obiektywne miary sprawności działania organizacji od tych, które uwzględniają plany kosztowe oraz wskaźniki finansowe. Zwłaszcza, jeśli wziąć pod uwagę, że controlling opiera się na stałym monitorowaniu kondycji organizacji. Narzędzia controllingowe zapewniają obiektywne, a zarazem niepozbawione kontekstu biznesowego, spojrzenie na efektywność poszczególnych komórek organizacyjnych.

W praktyce oznacza to, że controlling staje się użytecznym narzędziem ułatwiającym poszukiwanie takich miejsc w różnych obszarach funkcjonowania firmy, w których można by coś poprawić, usprawnić. Nie dotyczy to jednak wyłącznie wymiaru kosztowego. Ocena efektywności gospodarowania środkami finansowymi oraz realizacji założeń budżetowych może być bowiem łatwo przełożona na potencjalne optymalizacje procesów i funkcji biznesowych.

System wczesnego ostrzegania

Na nowoczesne podejście do controllingu składa się m.in. analiza wykonania budżetów oraz analiza wskaźnikowa efektywności finansowej organizacji. Te dwa elementy pełnią istotną rolę w organizacjach wkraczających na ścieżkę systematycznego doskonalenia. Controlling ułatwia wyciąganie wniosków, które następnie mogą stać się przyczynkiem do bardziej wnikliwych optymalizacji procesowych, operacyjnych czy organizacyjnych.

Do poziomu operacji i procesów biznesowych odnosi się controlling operatywny. Bazując na wymiernych, łatwo kwantyfikowalnych miarach, dostarcza on wiedzy pozwalającej w sposób dynamiczny reagować na zdarzenia zachodzące w obrębie organizacji. Pełni tym samym rolę systemu wczesnego ostrzegania dla kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla. Wychwycone odpowiednio wcześnie informacje o odchyleniach wykonania budżetów względem planu umożliwiają podjęcie działań korygujących, które nierzadko dotykają różnych działów biznesowych.

Controlling zakłada też wykorzystanie zjawisk określanych mianem sprzężenia zwrotnego i wyprzedzającego. Za sprawą oceny przyczyn i efektów analizowanych zdarzeń controllingowych możliwe staje się wprowadzenie do organizacji idei „uczenia się na błędach”, przy jednoczesnej minimalizacji skutków zagrożeń płynących z obserwowanych odchyleń. W dłuższej perspektywie controlling dostarcza natomiast — niezbędnych dla podejmowania decyzji warunkujących działania długofalowe — informacji na temat kierunków zmian organizacji oraz trendów obserwowanych w jej otoczeniu.

Strategiczna doskonałość

Jako zorientowane na wynik podejście do sterowania przedsiębiorstwem controlling w naturalny sposób pozwala wykrywać zjawiska i mechanizmy negatywnie wpływające na efektywność gospodarowania finansami, a w powiązaniu z innymi narzędziami zarządczymi umożliwia wychwycenie problemów organizacyjnych. Dostępne są dziś też rozwiązania informatyczne ułatwiające przetwarzanie pod tym kątem dużych zbiorów danych finansowych (i szerzej: biznesowych), a także tworzenie kompleksowych wskaźników efektywności. Takie oprogramowanie stanowi idealne uzupełnienie dla nowej, strategicznej roli controllingu.

Controlling, jako koncepcja stanowiąca odpowiedź na największe załamanie gospodarcze XX wieku, opierając się na danych historycznych, skupiał się na kontroli wewnętrznych procesów biznesowych. Dziś, w zglobalizowanym świecie potrzebne staje się spojrzenie szersze, wręcz strategiczne, a zarazem bardziej proaktywne i oparte na jak najbardziej aktualnych danych, obejmujących całe łańcuchy wartości biznesowej. Nie oznacza to jednak, że tradycyjna rola controllingu ulega zatarciu. Zadania strategiczne stanowią uzupełnienie dla dotychczasowej funkcji pełnionej przez controlling w przedsiębiorstwie. Nakłada to określone wymagania na działy controllingowe. One również muszą ulegać ciągłym zmianom i opracowywać nowe wskaźniki czy modele, pozwalające lepiej monitorować realizację celów biznesowych.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.