PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Produkcja na szeroką skalę sprawnie dostosowywana do potrzeb rynku

produkcja

Oczekiwania klientów związane z personalizacją towarów znajdują swoje odbicie w potrzebie uelastycznienia wielu procesów związanych z planowaniem i organizacją produkcji oraz logistyką. Na jakich rozwiązaniach opiera się zatem zwinna produkcja?

Zwiększenie szybkości reagowania na oczekiwania indywidualnych klientów, a zarazem chęć prowadzenia produkcji na szeroką skalę staje się wyzwaniem dotykającym większości dużych przedsiębiorstw wytwórczych. Partie produkcyjne i cykle życia wyrobów ulegają systematycznemu skróceniu, a presja na odmrożenie kapitału skutkuje ograniczeniem zasobów magazynowych. Z drugiej strony następuje też wydłużenie i zdynamizowanie łańcuchów dostaw, związane choćby z wysoką zmiennością światowej gospodarki i, ponownie, presją optymalizowania kosztów. Wszystko to odbywa się w kontekście nasilenia konkurencji o klienta. Coraz mniej jest też przedsiębiorstw produkcyjnych, które mogą pozwolić sobie na odrzucenie unikalnych jednostkowych zamówień. Co więcej, niektóre firmy na takiej właśnie zdolności budują swoją przewagę konkurencyjną.

Integracja wewnętrzna i zewnętrzna

Aby sprostać oczekiwaniom klientów, a jednocześnie zachować korzyści wynikające z efektów skali, konieczne staje się zapewnienie wysokiej sprawności organizacji w zakresie zarządzania przepływami surowców, półproduktów i wyrobów gotowych, a także w zakresie zarządzania przepływem informacji. Sprawność rozumiana musi być jednak nie tylko jako szybkość i zapewnienie terminowości dostaw. W celu zapewnienia zwinnej i bardziej elastycznej produkcji należy przede wszystkim zadbać o ścisłą współpracę wszystkich elementów organizacji biznesowej, a nierzadko także jej otoczenia.

Sprawnie działająca, dynamiczna produkcja wymaga integracji procesów zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, a zwinna produkcja — także ciągłości dostaw realizowanych w warunkach globalnych i przy zaangażowaniu wielu kontrahentów. Chodzi przede wszystkim o stworzenie organizacji reaktywnej, zdolnej do błyskawicznego reagowania na oczekiwania klientów. Produkcja zwinna jest bowiem realizowana w ciągłej gotowości na zmiany, a zarazem w sposób skupiony wokół potrzeb klientów.

Planowanie z głową

Koncepcja zwinnej produkcji staje się realna dzięki zmianom na poziomie organizacyjnym, kompetencyjnym, a także za sprawą nowoczesnych technologii. Pośród czynników wspierających wdrażanie tej idei wymienia się też: zacieśnienie relacji z klientami i dostawcami, wykorzystanie zasad organizacji uczącej się i zarządzania zmianą czy wsparcie dla pracy zespołowej. Sama zaś produkcja musi być elastyczna na poziomie rodzin produktów oraz partii. W praktyce oznacza to, że mimo dużej skali wytwarzania produkcja jest realizowana na zasadach zbliżonych do tych, którymi charakteryzuje się produkcja małoseryjna lub jednostkowa.

Mechanizmy EDI (Electronic Data Interchange) umożliwiające sprawną wymianę informacji o potrzebach, stanach magazynowych czy możliwościach produkcyjnych pomiędzy kontrahentami stają się niewystarczające. Obecnie tego typu integracja informacji biznesowych sięga dalej, często bezpośrednio do wybranych funkcjonalności systemów ofertowania, planowania i harmonogramowania produkcji. Znaczenia nabiera kwestia wielowymiarowej optymalizacji kosztowej, która z kolei pozwala oferować produkty w niższej cenie, a przez to bardziej skutecznie rywalizować o względy klientów. W dopasowaniu procesów wytwórczych do oczekiwań klientów pomocne okazują się także zmiany dotyczące etapu projektowania oraz konfigurowania wyrobów. Zazwyczaj mają one na celu pośrednie lub bezpośrednie — za pomocą stosownych aplikacji internetowych — włączenie klienta do procesu definiowania produktu.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.