PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Sprawdź kontrahenta w KRD, czyli jak zapobiegać zatorom płatniczym

KRD

Zgodnie z nowoczesnymi trendami w zarządzaniu finansami pieniądze warto postrzegać jako kluczowy zasób, którym należy zarządzać nie tylko systemowo (poprzez budżety sprzężone ze strategią), ale też procesowo. To, że handlowiec z triumfem przyniesie podpisane zamówienie, nie gwarantuje, że firma pozyska pieniądze za swoje produkty czy usługi. Trzeba jeszcze zadbać, aby pieniądze faktycznie znalazły się na firmowym koncie.

Sukces biznesowy w dużej mierze zależy od trafności dokonywanych wyborów, a jedną z kluczowych w tym obszarze decyzji jest właściwy dobór partnerów biznesowych. Oczywiście, kryteria i priorytety dla każdej firmy mogą być tu nieco inne. Z pewnością jednak niezmiennym i wspólnym dla wszystkich firm pozostaje to, że chcą one współpracować z przedsiębiorstwami, które rzetelnie i na czas opłacają swoje zobowiązania finansowe. Tylko tacy kontrahenci pozwalają skutecznie eliminować ryzyko zatorów płatniczych, co ma istotne znaczenie w utrzymaniu stabilnej sytuacji finansowej firmy i zwiększaniu możliwości rozwoju biznesu.

Jak wybrać rzetelnego partnera w biznesie?

Jednym z działań, które pomagają uchronić się przed nierzetelnymi partnerami, jest sprawdzenie wiarygodności płatniczej kontrahenta pod kątem wypłacalności. Takie informacje można uzyskać w Krajowym Rejestrze Długów Biurze Informacji Gospodarczej SA (KRD BIG SA).

Dostęp do Internetu i NIP wybranej firmy (lub firm) — tylko tyle wystarczy, aby w szybki i łatwy sposób pobrać z bazy KRD raport, w którym znajdują się informacje na temat ewentualnych niespłaconych wierzytelności lub opóźnień w regulowaniu zobowiązań.

Dane otrzymane z bazy KRD pozwalają uzyskać jasny obraz kontrahenta w kontekście jego wiarygodności, a przez to firma może podejmować decyzje o współpracy w sposób bardziej bezpieczny. Co więcej, firma może sprawdzić wszystkich swoich obecnych kontrahentów, aby szybko zweryfikować odbiorców i podjąć decyzję w sprawie kontynuacji współpracy w kolejnym roku. I tak np. jeśli potencjalny partner biznesowy posiada wpisy o niespłaconych czy przeterminowanych wierzytelnościach, to być może jest on nierzetelny lub ma problemy finansowe. Podjęcie współpracy (lub jej kontynuacja) z takim kontrahentem może zatem być nieopłacalne i ryzykowne.

Bieżące monitorowanie kontrahentów

W ramach bardziej zaawansowanej współpracy z KRD można włączyć długotrwały monitoring wybranych firm i otrzymywać powiadomienia, gdy wybrany kontrahent trafia do bazy KRD jako dłużnik. Wówczas firma może — zamiast czekać na przeterminowanie się płatności — wprowadzać działania prewencyjne.

W KRD warto sprawdzać zarówno obecnych, jak i potencjalnych klientów.  Pozwala to bowiem nie tylko weryfikować ich wypłacalność, ale także w stały sposób kontrolować sytuację finansową partnerów. Takie informacje są niezwykle cenne, a ich posiadanie ułatwia ocenę ryzyka planowanych transakcji oraz — w przypadku nagłych zmian w zachowaniu płatniczym sprawdzanych firm — umożliwia błyskawiczne podjęcie kroków w celu zabezpieczenia interesów firmy.   

Weryfikacja kontrahentów dostępna w systemie informatycznym

Wiarygodność finansową swoich kontrahentów można sprawdzać w bazie KRD podczas codziennych czynności służbowych bezpośrednio w systemie Xpertis. Ta funkcjonalność pozwala szybko, łatwo i bezpiecznie, z poziomu użytkowanego programu weryfikować potencjalne zadłużenie kontrahenta, z zachowaniem wymogów ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych.

Dzięki dostępowi do danych z KRD BIG SA firmy widzą jakość portfela swoich klientów. Specjaliści z działu finansów mogą lepiej zarządzać płynnością finansową. Handlowcy wiedzą, jakie oferty składać poszczególnym firmom i jakie warunki w nie wpisywać, by zabezpieczyć się przed brakiem przelewu za wykonanie usługi lub dostarczenie produktu.

.............................................................................................

Materiał opracowany przy współpracy z KRD BIG SA

Komentarze

Dodaj komentarz

Komentarze:

Sprawdzenie samych rejestrów bywa niewystarczające. Najlepszym sposobem sprawdzenia kontrahenta jest weryfikacja w terenie. Jeśli chcesz podjąć współpracę z mała lub średnia firmą najlepiej jest skorzystać z lokalnej wywiadowni gospodarczej mającej informatorów na terenie swojego działania. Dopiero połączenie wywiadu środowiskowego, opini branżowej oraz sprawdzenie rejestrów dadzą nam pełen obraz wiarygodności partnera biznesowego.

dodany przez Wywiadownia podlasie pl, 01-02-2016 13:01:29

Tag: KRD