PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Analiza przychodów i kosztów w czasie

Analizy w zakresie przychodów i kosztów to jedno z kluczowych działań szefa finansów firmy. Przykład szybkich i łatwych analiz w tym obszarze prezentuje poniższy materiał wideo.

Korzystając z aplikacji Qlik Sense, osoba odpowiadająca za finanse może opracować pulpit głównych pozycji finansowych. W ten sposób uzyskuje czytelne informacje o środkach finansowych — w postaci liczbowej, ale i wykresu z zaznaczeniem głównych kont syntetycznych — oraz widzi kluczowe wykresy: przychodów i kosztów. Dzięki temu może ocenić poszczególne elementy ryzyka prowadzonej działalności w wymiarze finansowym. Co więcej, może szybko zareagować i uruchomić działania naprawcze w sytuacji, gdy otrzymany wynik niekorzystnie i w znaczącym stopniu odbiega od założeń.

Widok przychodów i kosztów jest prezentowany na dwóch typach wykresów. Pierwszy przedstawia narastające zestawienie sumaryczne wybranych lat (rok bieżący, rok-1, rok-2), drugi — zestawienie w ujęciu miesięcznym (styczeń bieżący, styczeń-1, styczeń-2 itd.). To pozwala obserwować nie tylko trendy rok do roku, ale i miesięczne. A wyniki te przekładają się na akceptację planu działania na kolejny miesiąc albo skutkują uruchomieniem procedur naprawczych w celu szybkiej poprawy stanu finansowego firmy. 

Na pulpicie widać również stan gotówki w kasie i na koncie. Gdy jej ilość przekroczy dopuszczalny poziom lub niebezpiecznie zbliży się do niego, wówczas powinny zostać uruchomione procesy poprawy płynności finansowej: dyscyplinujące dłużników i rozkładające płatności na dłuższy okres. Kroki te są realizowane w kolejnych analizach: rozrachunków oraz zapisów na kontach. 

Potencjał analiz Qlik Sense jest ograniczany jedynie przez potrzeby biznesowe i istniejące zapisy na kontach oraz… granice wyobraźni użytkownika aplikacji. Tworzenie analiz jest intuicyjne i nie wymaga umiejętności informatycznych. Połączenie aplikacji z rozwiązaniem ERP jest proste i szybkie, a sam proces wdrożenia polega zwykle na instalacji gotowych kokpitów i analiz.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.