PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Analiza rozrachunków

Analiza rozrachunków służy do odkrywania długoterminowych czynników, które mają wpływ na współpracę z partnerami biznesowymi (dostawcy, klienci). Załączona prezentacja wideo pokazuje potencjał narzędzi analitycznych w tym obszarze.

Analiza rozrachunków przeprowadzona na ekranie aplikacji Qlik Sense ma formę zarówno liczbową (wartości kont, zdefiniowane wskaźniki), jak i graficzną (wykresy, KPI). Na pulpicie wyświetlana jest suma przeterminowanych należności i zobowiązań. W formie wykresu graficznego pokazane są (kwotowo) należności i zobowiązania do zapłacenia w danym momencie. Kolejny poziom drążenia danych pozwala zobaczyć kwoty przypisane do określonych firm, a dalej — rozkład wierzytelności lub zobowiązań (wraz z wartościami) dla poszczególnych firm w czasie.

Taki obraz rozrachunków umożliwia większą elastyczność podejścia do zarządzania gotówką (np. można opłacać większe płatności i przesuwać mniejsze albo wymagać płatności w pierwszym rzędzie od największych dłużników). Daje to dobrą podstawę do negocjacji finansowych z partnerami, co wpływa nie tylko na ogólną sytuację firmy, ale też na relacje biznesowe w przyszłości. 

W zaprezentowanym przykładzie rozwiązanie Qlik Sense bazuje na danych pochodzących z systemu ERP, analizowanych w dowolnym układzie zmiennych dostępnych w ramach zapisów na kontach systemu finansowo-księgowego. Przygotowanie pulpitu danych oraz operacje analityczne wykonuje się szybko, kilkoma intuicyjnymi kliknięciami. Dzięki temu zarówno pracownik zespołu finansowego, jak i uprawniony menedżer szybko widzi, co dzieje się na poszczególnych kontach i może zarekomendować dalsze postępowanie w zakresie procesów wewnętrznych czy współpracy z partnerami biznesowymi. 

Dodatkowo dane te można udostępnić interesariuszom organizacji (np. audytorom), w odpowiedniej dla nich i czytelnej formie, bez konieczności angażowania zespołów IT. Tak sporządzona i zasilana on-line analiza rozrachunków wnosi wartość w doskonalenie procesów wewnętrznych i decyzje zarządcze.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.