PORTAL WIEDZY MENEDŻERSKIEJ

gaining knowledge never stops

Mierzenie efektywności procesów zarządzania personelem, czyli controlling w HR

controlling w HR

Powszechne dziś oczekiwania dotyczące szybkiego dostępu do wiarygodnych i łatwych do porównania informacji powodują, że analiza wskaźnikowa wkracza w kolejne, dotąd rzadko kojarzone z controllingiem, obszary działalności biznesowej. Tego rodzaju instrumenty z powodzeniem mogą być wykorzystywane w obszarze zarządzania personelem.

Potrzeba zasilenia procesów zarządzania personelem nowymi — opartymi na łatwo mierzalnych danych i jednoznacznych wskaźnikach biznesowych — metodami to efekt nieustannych dążeń do podnoszenia sprawności organizacji. Po latach działań optymalizacyjnych, skupionych na twardych obszarach biznesowych, przychodzi czas na zwiększenie kontroli i efektywności zarządzania kapitałem ludzkim. Informacje typowe dla zarządzania personelem ogromnie przydają się też jako dodatkowy wymiar dla analiz dotyczących innych obszarów.

Controlling na poziomie HR

Controlling w obszarze zarządzania personelem obejmuje zagadnienia analogiczne do tych, które są typowe dla procesów kadrowo-płacowych. Do ich analizy wykorzystuje jednak usystematyzowane wskaźniki dotyczące zatrudnienia, działań rekrutacyjnych, wynagrodzeń, szkoleń pracowników, czasu pracy oraz liczby absencji, a także delegacji i ocen pracowniczych. Przy tym wskaźniki wykorzystywane do analiz w zarządzaniu personelem powinny być dopasowane do charakteru prowadzonej działalności. Inne wskaźniki będą bowiem wartościowe dla firm produkcyjnych, a inne — dla organizacji projektowych.

I tak, w obszarze zatrudnienia wskaźniki te mogą dotyczyć fluktuacji kadr i rotacji na wybranych stanowiskach, w działach czy lokalizacjach; dla rekrutacji — przyjęć do pracy i kosztów pozyskania pracownika; w obszarze wynagrodzeń — zmian płac oraz wielowymiarowych zestawień poszczególnych składników wynagrodzenia. W podziale na stanowiska czy komórki organizacyjne możliwe jest też analizowanie nadgodzin zakwalifikowanych do odbioru lub wypłaty, nieobecności pracowników, a także kosztów delegacji. Źródłem ciekawych wniosków często jest wykorzystanie instrumentów controllingowych do analizy luk kompetencyjnych (w kontekście planowania szkoleń) oraz badania odchyleń wartości danej kompetencji w stosunku do oczekiwanego poziomu (podczas ocen okresowych).

Potrzeba uporządkowania danych

Wszystkie wskaźniki controllingowe — niezależnie od tego, jakiego obszaru działalności dotyczą — bazują na danych. Od dostępności i jakości informacji wykorzystanych do skonstruowania wskaźników zależy więc efektywność analiz. Wykorzystanie wskaźników na potrzeby zarządzania personelem wymaga uporządkowania danych dotyczących obszarów kadrowych i kompetencyjnych, dotąd zwykle rzadko analizowanych w usystematyzowany sposób.

Doświadczenie pokazuje, że najlepszym źródłem danych są systemy klasy ERP. Warto jednak zadbać o to, aby ich funkcjonalność była jak najszersza, bo tylko wówczas równie szerokie będą zbiory danych możliwych do wykorzystania na potrzeby analiz.

Okiem praktyka

Narzędzia controllingu personalnego są z powodzeniem wykorzystywane w firmie Macrologic. Dzięki wdrożeniu modelu controllingowego w obszarze HR udało nam się znacząco obniżyć koszty wyjazdów służbowych mimo zwiększenia liczebności floty oraz intensyfikacji działań sprzedażowych (przykład zarządzania flotą w Macrologic został szerzej omówiony w materiale „Zarządzanie flotą firmową. Poradnik dyrektora-detektywa”). Zastosowany wielowymiarowy model controllingowy uwzględniał m.in. koszty delegacji, paliwa oraz serwisowania floty samochodów posiadanych przez firmę. Pochodzące z różnych źródeł dane, takie jak liczba obsługiwanych klientów, koszty wyjazdów oraz roczniki wykorzystywanych aut, posłużyły — dzięki wykorzystaniu narzędzi analitycznych in-memory — do stworzenia wielowymiarowych zestawień, uwzględniających koszty wyjazdów i wydatki na obsługę floty oraz wskaźniki typowe dla obszaru zarządzania personelem. Tak uporządkowane informacje przyczyniły się do poprawy wyników finansowych.

Komentarze

Obecnie nie ma komentarzy. Bądź pierwszy!

Dodaj komentarz

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu. Bądź pierwszy.